3

Tekijämme

Tutustu FyKe 7–9 -sarjan tekijöihin

Tekijäryhmä koostuu seitsemän ammattilaisen joukosta!

Tekijäryhmä koostuu seitsemän ammattilaisen joukosta!

Kuvassa vas. ylh. Kirsi-Maria Vakkilainen, Jouni Viiri, Heikki Saari, Jarmo Sirviö, kuvassa vas. alh. Outi Pikkarainen ja Anne Kangaskorte. Kuvasta puuttuu Jari Lavonen.

Anne Kangaskorte työskentelee kemian, fysiikan ja matematiikan opettajana Terva-Toppilan yhtenäisperuskoulussa Oulussa. Anne, kuten muutkin FyKe 7–9 -oppikirjailijat, on ollut tekijäryhmässä mukana sarjan alkuajoista lähtien. Hänen kokemuksensa erilaisista oppijoista on tuonut tärkeän näkökulman tekijäryhmän työskentelyyn. “FyKe 7–9 -sarjassa olemme luoneet erilaisia mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan huomioida yksilölliset oppimispolut. Sanoma Pron monipuolisten sähköisten materiaalien avulla on helppo eriyttää opetusta.”

Jari Lavonen on Helsingin yliopiston fysiikan ja kemian didaktiikan professori. Hän on ollut tekemässä lukion Galilei-sarjaa, yläkoulun Aine ja Energia ja Fyke 7–9 -sarjaa sekä alakoulun Pisara-sarjaa. “Oppimateriaalien laatimisessa minua kiinnostaa eniten työskentely erilaisten asiantuntijoiden kanssa, opettajilta tulevien palautteiden käsittely ja oppimateriaalien edelleen kehittäminen. Kiinnostavaa on myös tehdä erilaisia paperisia ja digitaalisia oppimateriaaleja. Sanoma Pro ja sen osaavat toimittajat innostavat erilaisten uusien opetusta ja oppimista tukevien innovaatioiden luomiseen.”

Outi Pikkarainen on kemian, fysiikan ja matematiikan opettaja, joka työskentelee Pitkäkankaan yhtenäisperuskoulussa Oulussa. Hän on ollut tekemässä Aine ja energia -sarjan Teollisuus tutuksi -lisäkurssia sekä FyKe 7–9 -sarjaa. “Sanoma Pro on tarjonnut meille loistavan moniammatillisen työympäristön, jossa on mahdollisuus luoda ja kehittää uusia oppimateriaaleja. Jokaisen ryhmän jäsenen osaaminen ja kokemus on ollut tärkeää, kun olemme yhdessä rakentaneet uuden opetussuunnitelman mukaista oppimateriaalia.”

Heikki Saari on Joensuun normaalikoulun fysiikan, kemian ja matematiikan lehtori. Hän on ollut tekemässä lukion Physica-sarjaa, yläkoulun Aine ja Energia ja Fyke 7–9 -sarjaa sekä alakoulun Pisara-sarjaa. “Oppimateriaalien laatimisessa minua kiinnostaa uuden oppiminen ja opettaminen. Mallien käyttäminen opetuksessa on mielestäni avain oppimiseen. Moderni teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös mallintamiseen.”

Jarmo Sirviö on oululaisen Kastellin lukion fysiikan opettaja. Hän on ollut tekemässä lukion geofysiikan oppikirjaa Tunne maapallosi, lukion fysiikan oppikirjasarjaa Physica 1-9 sekä yläkoulun FyKe 7–9 -sarjaa. “Julkaistavat oppimateriaalit syntyvät työryhmissä syvällisten keskustelujen tuloksena. Keskustelut ja uusien materiaalien ideointi on mielenkiintoista ja antaa paljon vinkkejä myös omaan opetukseen. Sanoma Pro tarjoaa hyvät puitteet oppimateriaalin tuottamiseen. Opetus ja oppimateriaalit ovat silloin kohdallaan, kun oppilaiden kasvoilla näkyy uteliaisuus uuden asian ymmärtämiseen.”

Kirsi-Maria Vakkilainen opettaa kemiaa Olarin koulussa ja lukiossa Espoossa. Hän on tehnyt lukion Kemisti-sarjaa ja YO Kemia -kertauskirjaa sekä yläkoulun FyKe 7–9 -sarjaa. “Mielenkiintoisinta oppimateriaalityössä on työskentely yhdessä taitavan ja monipuolisesti osaavan tekijäryhmän kanssa. FyKe 7–9 -ryhmässä työskentely on ollut aina erityisen hedelmällistä ja antoisaa. Yhdessä on hienoa luoda uutta, nyt erityisesti, kun teemme uusia sähköisiä ratkaisuja, jotka innostavat oppilaita uudella tavalla osallistumaan ja oppimaan.”

Jouni Viiri on Jyväskylän yliopiston matematiikan ja luonnontieteen pedagogiikan professori. Hän on ollut tekemässä lukion Physica-sarjaa, yläkoulun Aine ja Energia ja FyKe 7–9 -sarjaa sekä Ammatillinen FyKe Tekniikka oppikirjaa. Oppimateriaalien laatimisessa Jounia kiinnostaa tutkimustiedon vieminen käytäntöön oppimateriaalien välityksellä.

Avainsanat: Fyke 7-9 Fysiikka
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

FyKe Fysiikka

FyKe Kemia