3

Tekijämme

Tutustu Binomi-sarjan tekijöihin

Binomi-sarjan tekijäryhmä koostuu viiden ammattilaisen joukosta!

Sanna Hassinen

Sanna Hassinen opettaa matematiikkaa ja fysiikkaa Haukilahden lukiossa Espoossa. Sanna on työskennellyt suomalaisten lukioiden lisäksi kymmenen vuotta Brysselissä Eurooppa-koulussa matemaattisten aineiden opettajana. Ulkomailla kansainvälisessä ympäristössä työskentely antoi hänelle uusia näkökulmia ja ideoita niin matematiikan opetukseen kuin oppimateriaaleihinkin. Sanna on tehnyt oppimateriaaleja jo yli 20 vuotta. Hän on tehnyt myös yläkoulun ja lukion pitkän matematiikan materiaaleja, mutta mielekkäimmäksi hän kokee lukion lyhyen matematiikan materiaalien tekemisen.

Sannan mielestä oppikirjailijan työssä palkitsevinta on oman ammattitaidon kehittymisen lisäksi se, että saa aikaiseksi materiaalia, josta on apua sekä opiskelijoille että opettajille. Digitaalisuuden tuomat haasteet innostavat häntä kehittämään niin omaa opetustaan kuin oppimateriaalejakin. Hyvä oppimateriaali syntyy hänen mukaansa ammattitaitoisten, erilaisia näkemyksiä omaavien kollegoiden ja kustantajan tarjoamien ammattilaisten yhteistyönä. Sanna huomauttaa, että lukion lyhyt matematiikka ei ole lyhennetty versio pitkästä matematiikasta vaan oma oppiaineensa, joka ansaitsee oman oppimateriaalin.

Katariina Hemmo

Katariina Hemmo opettaa matematiikkaa Mäkelänrinteen lukiossa Helsingissä.  Hänen työnsä oppikirjailijana on alkanut jo 20 vuotta sitten. Se on jatkunut samassa työryhmässä pitkälti mukavan ilmapiirin, antoisan keskustelukulttuurin ja samanhenkisyyden ansiosta. Katariinan mielestä lyhyt matematiikka ansaitsee monipuolisen, erilaisia opiskelijoita tukevan materiaalin, joka keskittyy olennaiseen. Hän huomauttaa, että onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä opiskelijalle. Katariinan motto on: Yhdessä, ilolla, eteenpäin!

Anna Kairema

Anna Kairema opettaa matematiikkaa ja tilastotiedettä Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa ja toimii asiantuntijajäsenenä Ylioppilastutkintolautakunnassa. Koulutukseltaan Anna on matemaatikko (FT), ja hän työskenteli tutkijana ennen opettajaksi siirtymistä. Anna osallistui vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman perusteiden laadintaan matematiikan työryhmän jäsenenä. Hän on opetussuunnitelmatyössä päässyt perusteellisesti miettimään, miten opiskelijan ohjelmistotaitoja voisi kehittää lukio-opintojen aikana ja mitä digitaitoja tulisi tavoitella. Halu kehittää omaa ammattitaitoaan sai hänet lähtemään oppikirjailijaksi. Anna on työssään huomannut, että lukiossa on tarve uudenlaiselle digikirjalle, ja hänen mielestään lyhyt matematiikka ansaitsee hyvän oman oppimateriaalin. Annalle työssä parasta ovat uudet haasteet sekä vuorovaikutus ja yhteistyö muiden kanssa.

Timo Taskinen

Timo Taskinen työskentelee matematiikan ja kemian opettajana Helsingin kielilukiossa. Timo haluaa valmistaa oppimateriaalia, joka soveltuu mahdollisimman monelle erilaiselle oppijalle ja oppimistyylille. Timo uskoo, että tekemällä oppii, ja siksi materiaalin on hänen mielestään oltava sellaista, että se tukee myös itsenäistä harjoittelua.

Sami Alatupa

Sami Alatupa opettaa matematiikkaa Helsingin kielilukiossa ja Tutorhousella. Hän on ollut aikaisemmin tekemässä pitkän matematiikan oppikirjasarjaa, ja kun tuttu porukka pyysi mukaan, oli projektiin helppo lähteä. Samin mielestä oppikirjan tekeminen pakottaa mukavasti miettimään omia opetusmenetelmiään ja opiskelijoiden erilaisia oppimistyylejä. Hän pitää tärkeänä, että oppimateriaali tarjoaa oppimisen mahdollisuuksia kaiken tasoisille opiskelijoille. Sami toteaa, että parasta oppimisessa on oivaltamisen ilo.

Kenelle: Opettajat