3

MaKeKo-digikokeen koetulosten tulostus

Toistaiseksi MaKeKon koetuloksia ei voi tulostaa paperille.

Voit ottaa oppilaskohtaisesta tulosnäkymästä kuitenkin kuvankaappauksen ja tulostaa sen.