3

Ystävien lukukirja Harjoituskirja

Inspiraatiota opetukseen

Ystävien lukukirjassa on opettajien toivoma harjoituskirjaratkaisu: kielitieto ja tekstitaidot ovat nyt omissa kirjoissaan

Ystävien lukukirjan opeteltavat asiat on jaettu aiheen mukaan kahteen eri harjoituskirjaan. Toinen kirjoista käsittelee kielitietoa ja toinen tekstitaitoja. Uudenlaisen jaottelun tavoitteena on paitsi innostaa lapsia lukemaan, kirjoittamaan, keskustelemaan ja kuuntelemaan,