3

Valoisa

Tulevaisuuden taidot

Valoisa valmistaa uuteen kieleen

Valoisa-oppimateriaali tarjoaa kattavan avun suomen kielen alkeiden oppimiseen sekä tukee eri aineiden, kuten biologian, maantiedon ja historian, käsitteiden oppimisessa. Valoisassa kielen opetus liittyy keskeisesti oppilaiden arkeen niin koulussa kuin vapaa-ajalla.