3

Apilatien aapinen

Oppilaat piirissä
Inspiraatiota opetukseen

Draaman keinot tiivistävät opettajan ja oppilaiden välistä suhdetta

Draamakasvatus ei tullut uudessa opetussuunnitelmassa vielä omaksi oppiaineekseen, mutta korostuu ilmiölähtöisessä oppimisessa. Mistä paljon puhutussa draaman käytössä oikein on kyse?