3

Kisälli

Kisälli on opettajan tuki ja apu monipuolisen, mielekkään ja monimateriaalisen käsityön opetukseen.

Kisälli auttaa käsityön opetuksessa – selkeitä työohjeita ja apua arviointiin

Kisälli on uudenlainen alakoulun digiopetusmateriaali, joka sisältää visuaalisia ja selkeitä oppilastöitä alakoulun käsityön opetukseen. Materiaalissa on selkeät ohjeet käsityön arviointiin vuosiluokittain sekä jokaisen työn kohdalla. Se helpottaa ja myös kannustaa oppilaan omaa tavoitteiden asettamista ja myös itsearviointia käsitöissä.

Kisälli 1–6 Digiopetusmateriaali antaa käsityön opetukseen uutta ulottuvuutta tarkkojen työvaihevideoiden, valokuvien ja ohjemonisteiden avulla. Kisälli madaltaa kynnystä tarttua uudenlaisiin oppilastöihin, koska oppilaille on helppo näyttää työn eri vaiheet valokuvien tai videoiden avulla.

Oppilastöissä on ajatus linkittää niitä myös muihin oppiaineisiin. Esimerkiksi 3. luokan töissä opitaan keskeisiä asioita äänestä rakentamalla 3D-mallinnettu pilli, jonka kautta tutustutaan äänen muodostumiseen värähtelevästä ilmapatsaasta. Kännykän vahvistinta kootessa taas opitaan äänen vahvistaminen kaikukopalla sekä äänen suuntaaminen.

Kisälli-oppimateriaalissa on samanlaisia kokonaisuuksia myös esimerkiksi mekaniikasta, valosta, magnetismista ja sähköstä. Oppilastöissä pyritään lisäksi siihen, että valmistettava työ soveltuu oppilaiden omaan käyttöön.

Digiopetusmateriaaliin lisätään uusia ohjeita säännöllisesti, joten opetusmateriaali on aina ajan tasalla.

Kisälli-sarjan vahvuudet

  • Valokuvat eri työvaiheista, opetukselliset videot ja printattavat työohjeet ja kaavat helpottavat opetusta sekä tukevat oppilaitten työskentelyä.
  • Digiopetusmateriaalin rakenne mahdollistaa eri tasoisten ryhmien tai yhdysryhmien opetuksen.
  • Arviointi on helppoa ja opetussuunnitelman mukaista työkohtaisten ohjeiden avulla.
  • Monipuoliset työt aktivoivat oppilaita harjoittelemaan taitoja.
  • Runsas kuva- ja videosisältö tukevat oppimista. Oppilaat voivat edetä työskentelyssä omaa tahtia ja tarkistaa työvaiheet videolta niin usein kun on tarpeen.

Tekijät: Anne Kankaanranta ja Tapani Asmala

Digitaaliset materiaalit

Kisällin Digiopetusmateriaali sisältää monipuolista materiaalia käsityön opetukseen luokille 1–6. Materiaalia voi käyttää joustavasti luokilla 1–6, mikä mahdollistaa eri tasoisten ryhmien ja myös erilaisten yhdysryhmien käsityön opetuksen.

Materiaalissa on runsaasti tukea käsityön arviointiin eri luokka-asteilla sekä myös ohjekohtaiset vinkit arviointiin. Sen avulla oppilaille on helppo kertoa mitä työn arviointiin kuuluu ja mihin oppilaiden on hyvä itsekin kiinnittää huomiota työskentelyssään.

Käsityön ohjeissa on runsaasti työvaihevalokuvia sekä lyhyitä videoita, joissa opastetaan tarkasti erilaisten työvaiheiden teko. Yksityiskohtaiset ohjeet ja tulostettavat kaavat helpottavat uusien oppilastöiden kokeilua. Työohjeita on niin ryhmätöihin kuin opetussuunnitelman ohjaamiin yhdistelmätöihin.

Tutustu Kisälliin tarkemmin