3

Applåd

Applåd – vad du kan!

Applåd – moderni ja kannustava yläkoulun A-ruotsin sarja

Uusi yläkoulun A-ruotsin oppimateriaali Applåd on vihdoin täällä! Sarjassa tutustutaan Pohjoismaihin sekä pohjoismaisiin nuoriin ja heidän arkeensa mielenkiintoisten sisältöjen kautta.

Yhdessä tekemiseen kannustavat tehtävät ja pelit

Oppimateriaali sisältää paljon toiminnallisia tehtäviä, jotka motivoivat ja kannustavat aktiiviseen kielenkäyttöön. Perustehtäviä on runsaasti, jotta ydinasioiden osaaminen vahvistuu ja oppilaan itsevarmuus kielenkäyttäjänä kasvaa.

Nuoria puhuttelevat tekstit ja moderni kieli

Applåd-sarjan teksteissä ja harjoituksissa tutustutaan pohjoismaisiin nuoriin ja heidän arkeensa. Pohjoismainen kulttuuri on integroitu teksteihin luontevalla tavalla. Jokaisen osion kuvasanasto ja fraasit ovat arkikieltä, jota voi hyödyntää omassa arjessaan. Sanasto on monipuolista ja tätä päivää. Sanastoa harjoitellaan kattavasti monipuolisten harjoitusten avulla.

Perusasioita kerrataan kattavasti ja opitaan uutta

Tehtävissä on huomioitu erilaiset oppijat, joten eriyttäminen on materiaalin avulla helppoa. Kirjan alussa on aiemmin opittua kertaava osio, ja kirjan lopussa taas on mukana uudenlainen Mera-osio, jonne voi ohjata nopeasti etenevät oppilaat. Mera-osioissa opiskellaan muita aineita kielitietoisesti.

Oppimista tukevat digitaaliset sisällöt

Sarjassa on monipuoliset digitaaliset työkalut niin opettajalle kuin oppilaalle. Oppimista tuetaan havainnollistavien ja innostavien videoiden avulla. Opettajan tukena on myös runsas opettajan opas ja kattava arviointimateriaali.

Sarjan tekijät

Martin Appel, Ville Konttila, Leena Nordman ja Aili Sinisalo.

Tutustu tekijöihin »

Mitä sarjaan kuuluu?

Oppilaalle

Painettu kirja
Painettu Applåd-oppikirja sisältää tekstit ja harjoitukset sekä kieliopin teorian. Kirjassa on myös minikielioppi ja aakkosellinen sanasto.

Tutustu näytesivuihin »

Digikirja
Applåd-digikirja sisältää tekstit, harjoitukset ja kaiken audiovisuaalisen materiaalin. Osa harjoituksista on automaattisesti tarkistuvia, ja oppilas saa tiedon oikein ja väärin menneistä kohdista.

Opettaja voi määritellä, saako oppilas mallivastaukset avoimiin tehtäviin. Digikirjan tehtävien suoritustiedot tallentuvat Ohjaamoon, josta niin oppilas kuin opettajakin voi seurata oppimisen edistymistä. Digikirjassa on myös mahdollista määritellä tunnilla tai kotona tehtävät harjoitukset joko yksittäisille oppilaille tai koko ryhmälle.

Arttu
Arttu-sovelluksen avulla oppilas voi kuunnella kaikki oppimateriaaliin liittyvät äänitteet sekä katsoa videot.

Sanastot-sovellus
Sanastot-sovelluksen avulla oppilas voi etsiä ja kääntää oppimateriaalissa esiintyviä sanoja. Sovelluksessa on myös kätevät sanastokohtaiset kääntökortit, joiden avulla voi harjoitella sanojen muistamista.

Opettajalle

Digiopetusmateriaali
Digiopetusmateriaali on korvaamaton apu, sillä se sisältää kaiken oppitunneilla tarvittavan materiaalin. Digiopetusmateriaalin avulla on helppo kuunnella tekstejä ja kuunteluharjoituksia sekä näyttää harjoitusten vastaukset. Materiaali sisältää myös sanastoa kertaavia pelejä sekä havainnollistavia esitysmateriaaleja mm. kieliopin teorian esittämiseen.
» Kokeile demoa »

Kokeet
Oppimateriaaliin kuuluu kattava arviointimateriaali. Opettaja voi valita, pitääkö kokeet digitaalisesti vai tulostettuna.

Sarjan ilmestymisaikataulu ja tuotteet:


Applåd 1 (7. luokka): tammikuu 2024

Applåd 2 (8. luokka): tammikuu 2025

Applåd 3 (9. luokka): tammikuu 2026