3

Artikkeli

Sanoma Pron Kampus-palvelun saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on Sanoma Pron Kampus-palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Kampus-palvelua (kampus.sanomapro.fi) ja se on laadittu 13.9.2019. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Avaava Oy.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Digipalvelu täyttää kriittiset A & AA saavutettavuusvaatimukset osittain.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta siirtymäsäännös koskee ensimmäisessä vaiheessa uusia verkkosisältöjä, eli niitä jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Näin ollen vanhempi aineisto, jota ei enää päivitetä, jää saavutettavuusvaatimusten ulkopuolelle.
Osalla palvelun sivuista ei ole yksilöllistä nimeä eikä jokaisen sivun kieltä ole määritelty. Näppäimistönavigoinnissa on joitakin puutteita, tällä hetkellä mm. hiiren kohdistus ei ole kyllin näkyvä. Samoin sivustoilla olevissa lomakkeissa on elementtejä, joiden saavutettavuutta pitää parantaa. Joidenkin sivuelementtien värikontrastiin tarvitaan parannusta.

Saavutettavan sisällön osalta kuvien vaihtoehtoiset tekstit ovat puutteelliset. Oppimateriaalista löytyy lisäksi videoita, joita ei ole tekstitetty.

Saavutettavuuskriteerit jotka eivät täyty:

A 1.2.1., A 1.2.2., A 1.2.3., AA 1.2.4., AA 1.2.5., A 3.1.1., AA 3.1.2., A 1.3.1., A 1.3.2., AA 1.3.5., AA 1.4.3., AA 1.4.11., A 2.1.1., A 2.1.2., A 2.4.2., AA 2.4.3., AA 2.4.4., AA 2.4.5., AA 2.4.6., AA 2.4.7., A 4.1.1., A 4.1.2., A 3.3.2., A 2.5.3., AA 4.1.3.

Mikäli käyttäjä on estynyt käyttämään Sanoma Pron digitaalista aineistoa, löytyy sisällölle vaihtoehtoisia muotoja. Suurin osa Sanoma Pron oppimateriaaleista on saatavilla painetussa muodossa. Lisäksi Celia on toteuttanut osasta oppikirjoistamme Daisy Trio -formaatissa olevia sähköisiä kirjoja.

Kaiken olemassa olevan sisällön tekeminen saavutettavaksi (esim. videosisällön tekstitykset) lain määräämässä aikataulussa on kohtuuton rasite. Uusi sisältö tulee noudattamaan saavutettavuuskriteeristön vaatimuksia. Palvelun toiminnallisuuksissa emme noudata lakia vielä kaikilta osin, mutta saavutettavuutta kehitetään osana palvelun normaalia kehitystä. Saavutettavuuspuutteet on noteerattu ja niiden korjaaminen on suunnitteilla.

Avainsanat: Saavutettavuus