3

Artikkeli

Bingel-palvelun saavutettavuusseloste

Bingel-palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Bingel-palvelua (www.bingel.fi) ja se on laadittu 10.9.2020. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Avaava Oy (26.3.2019).

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Digipalvelu täyttää kriittiset A & AA saavutettavuusvaatimukset osittain (EU-direktiivi 2016/2102).

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Alla listatut ominaisuudet opettajan näkymässä eivät ole saavutettavia

 1. Ennakoitava – AA 3.2.4. Johdonmukainen merkitseminen: Opettajan näkymässä käytetyt ikonit eivät ole laajalti käytettyjä.
 2. Navigoitava – AA 2.4.7. Näkyvä kohdistus: Kohdistuksen ilmaisin puuttuu opettajan näkymästä.
 3. Käytettävissä näppäimistöltä –  A 1.3.2. Merkitykseen vaikuttava järjestys, AA 2.4.3. Kohdistusjärjestys: Näppäimistönavigointi toimii osittain, mutta ei kaikkialla.
 4. Mukautettava – A 1.3.1. Informaatio ja suhteet; A 4.1.1. Jäsentäminen; A 4.1.2. Nimi, rooli, arvo – Opettajan näkymässä kaikilla sivuilla on sama nimi.
 5. Navigoitava A 2.1.1. Näppäimistö, A 2.1.2. Ei näppäimistöansaa
 • Opettajan työkalut: tulokset, palaute, saaren asetukset, kotitehtävät:
  Vain päävalikko on käytettävissä näppäimistöllä. Tulokset ja palaute, eivät ole saavutettavissa näppäimistöllä. Puuttuvan näppäimistökohdistimen vuoksi on mahdotonta tietää, missä kohdistus on.
 • Opettajan työkalut: oma profiili:
  Ainoastaan nimi-kenttä on saavutettavissa näppäimistöllä, muilta osin lomake ei ole saavutettavissa näppäimistöllä.
 • Opettajan työkalut: saarten suodatus:
  Näppäimistönavigointi on mahdollista, mutta kaikki sisältö ei ole saavutettavissa. Puuttuvan näppäimistökohdistimen vuoksi, mahdotonta tietää missä kohdistus on.
 • Oppilaan näkymä:
  Tehtävien ensimmäinen vaihe toimii näppäimistöllä, mutta tehtävän edetessä näppäimistönavigointi muodostuu mahdottomaksi.

  6. Erottuva – AA 1.4.4. Tekstin koon muuttaminen, AA 1.4.10. Responsiivisuus, AA 1.3.4. Asento, AA 1.4.12. Tekstin välistys – Sivut eivät ole responsiivisia eikä niitä voi zoomata riittävästi.

Seuraaviin sisältöihin on tehty saavutettavuusparannuksia perustuen saavutettavuusauditoinnissa (26.3.2019) tehtyihin löydöksiin:

 1.  Kontrasti – AA 1.4.3.Kontrasti (minimi); AA 1.4.11. Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti: Kaikki kontrastit ja taustavärit testattiin ja muutettiin vastaamaan saavutettavuusstandardia.
 2. Ennakoitava – AA 3.2.4. Johdonmukainen merkitseminen: Osa oppilaan käyttöliittymässä käytetyistä ikoneista ei ollut yleisesti tunnettuja. Lisättiin ikoneihin selventävät tekstit.
 3. Navigoitava – AA 2.4.7. Näkyvä kohdistus: Oppilaan näkymän kohdistuksen näkyvyyttä parannettiin
 4. Mukautettava – A 1.3.1. Informaatio ja suhteet; A 4.1.1. Jäsentäminen; A 4.1.2. Nimi, rooli, arvo: Oppilaan näkymän sivut nimettiin yksilöllisesti.
 5. Erottuva – AA 1.4.4. Tekstin koon muuttaminen, AA 1.4.10. Responsiivisuus, AA 1.3.4. Asento, AA 1.4.12. Tekstin välistys: Oppilaan näkymän responsiivisuutta parannettiin.

Alla listatut ominaisuudet oppilaan näkymässä eivät ole saavutettavia:

 1.  Navigoitava – AA 2.4.5. Useita tapoja; A 3.3.2. Nimilaput tai ohjeet; A 2.5.3. Nimilappu nimessä; AA 1.3.5. Määrittele syötteen tarkoitus; AA 4.1.3. Tilasta kertovat viestit: Oppilaan käyttöliittymässä on useita klikattavia elementtejä ilman selittävää tekstiä.
 2. Navigoitava – AA 2.4.6. Otsikot ja nimilaput: Otsikoita käytetään satunnaisesti.
 3. Navigoitava – AA 2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa): Oppilaan käyttöliittymässä linkkien teksti ei ole riittävän kuvaileva.
 4. Aikasidonnainen media – A 1.2.1. Pelkkä audio ja pelkkä video (tallennettu); A 1.2.2. Tekstitys (tallennettu); A 1.2.3. Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu); AA 1.2.4. Tekstitys (suorissa lähetyksissä); AA 1.2.5. Kuvailutulkkaus (tallennettu) – Kaikista videoita puuttuu tekstitykset.
 5. Mukautettava – A 1.3.3. Aistinvaraiset oinaispiirteet; A 1.4.1. Värien käyttö: Oppilaan tulokset ilmaistaan pelkästään värillisten arvojen avulla.
Avainsanat: Saavutettavuus