3

Motivointi

Opiskelumotivaatio hukassa? Näin autat oppilastasi löytämään sisäisen motivaationsa 

Motivaatio opiskelua kohtaan ei ole kiinni ainoastaan opiskelijasta itsestään. Opettaja voi omalla toiminnallaan auttaa oppilasta löytämään kadonneen motivaation.

Oppilaiden motivointi

Heikko kouluviihtyvyys, mielekkyyden puute ja opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden määrän kasvu ovat tällä hetkellä koulutuksen suurimpia haasteita. Ilmiön on havainnut oppimista ja motivaatiota tutkinut Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden professori Marja-Kristiina Lerkkanen.

– Motivaation tiedetään olevan korkeimmillaan koulun alkuvuosina. Mitä pidemmälle koulu etenee, sitä enemmän motivaatio laskee, Lerkkanen kertoo.

Yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä onkin ylläpitää oppimisen motivaatiota. Oppimiseen ja motivaatioon vaikuttavat ennen kaikkea opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus, opetuksen laatu sekä ympäristötekijät.

Tunnista ulkoinen ja sisäinen motivaatio

Motivaatio jaetaan usein kahteen luokkaan: ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoista motivaatiota tukevat esimerkiksi hyvä todistus tai arvosana kokeesta. Sisäinen motivaatio on panostamista asiaan omasta tahdosta, ilman ulkoista palkkiota.

Pitkällä aikavälillä sisäinen motivaatio nousee usein ulkoista tärkeämmäksi. Esimerkiksi urheilulajin harrastamista jatketaan, koska siitä saadaan mielihyvää tai koska se vie kohti omia tavoitteita.

Vaikka sisäinen motivaatio on pääosin opiskelijan omalla vastuulla, voi opettaja toiminnallaan vaikuttaa siihen.

– Jokainen meistä kaipaa välillä kannustusta, huomiota ja rohkaisua. Sen avulla löydämme oman polkumme tässä maailmassa, Lerkkanen sanoo.

Motivaatio muokkautuu ajan kuluessa

Koulun edetessä opiskelija löytää omat mielenkiinnon kohteensa ja tavoitteensa, joiden eteen hän haluaa ponnistella. Toisista aineista tulee kiinnostavampia kuin toisista. Tätä kutsutaan motivaation eriytymiseksi. Eriytymisen taustalla vaikuttavat oppijan minäkuva ja tapa työskennellä.

– Motivaatio on liikkeellepaneva voima, joka saa meidät tekemään asioita ja saattamaan ne loppuun asti. Se saa meidät tavoittelemaan asettamiamme päämääriä ja työskentelemään niiden eteen. Se ei siis ole pelkästään kiinnostusta asiasta tai koulussa viihtymistä.

Näin autat oppilasta löytämään sisäisen motivaationsa:

Yhteenkuuluvuuden tunne. Tee luokasta yhteisö, johon halutaan kuulua ja jossa koetaan hyväksyntää ja välittämistä.

Autonomian tunne. Anna oppilaalle mahdollisuus vaikuttaa häntä itseään koskeviin asioihin ja tue hänen valintojaan. Anna oppilaan valita itse luettava kirja, tehtävien tekotapa tai niiden järjestys.

Kehu ja kannusta! Luo oppilaalle tunne, että hän osaa, pystyy ja on hyvä
jossakin asiassa. Myös luokkatovereilta saatu kannustava vertaispalaute on tärkeää.

Onko sinulla vinkkejä opiskelijoiden motivaation ylläpitämiseksi?

Marja-Kristiina Lerkkanen on tekijänä Apilatien aapinen– ja Apilatien esiopetus -oppimateriaaleissa.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Vinkit vanhemmille

Motivoitumisesta luennoiva Johannes ”Hatsolo” Hattunen: Nämä neljä asiaa tekevät ihmeitä asenteelle

Digitaalisuus opiskelussa

Bingel-maailmassa vietetty aika on opettavaista

Inspiraatiota opetukseen

”Täällähän oppii” – Sopivan haastava taso kannustaa lukiolaisia ruotsin opiskelussa