3

Opiskeluvinkit

Kokeile oppimispäiväkirjaa yhden viikon ajan – saatat yllättyä tuloksista

Oppimispäiväkirja auttaa muodostamaan kokonaiskuvan omasta opiskelusta ja kannustaa kokeilemaan erilaisia opiskelutyylejä. Siihen kirjataan huomioita esimerkiksi omasta kehityksestä ja oppimisesta.

Tärkeintä oppimispäiväkirjan pitämisessä on säännöllisyys, ei niinkään muoto. Kirjoitukset voivat olla pitkiä tai lyhyitä, ja tekstin ohella päiväkirjaan voi laatia myös miellekarttoja ja piirroksia. Oppimispäiväkirjaa kannattaakin kirjoittaa selkeällä käsialalla, minkä lisäksi ajatuksiaan voi elävöittää kuvilla ja väreillä.

Kirjoittaminen itsessään on jo hyödyllistä, mutta kaikkein eniten siitä saa irti, kun näyttää tuotoksensa opettajalle, vanhemmille, tutorille tai opinto-ohjaajalle. Myös oppimispäiväkirjoista keskusteleminen ryhmässä on antoisaa.

Kokeile oppimispäiväkirjaa opiskelun tukena

Oppimispäiväkirjan kirjoittamista voi harjoitella viikon mittaisella jaksolla. Aikaa kirjoittamiseen on hyvä varata noin 10–15 minuuttia päivittäin, mutta vähempikin riittää. Tärkeintä on rutiinin muodostuminen. Perusteellisen alku- ja loppuanalyysin kirjoittamiseen kannattaa kuitenkin ottaa hieman enemmän aikaa. Ne auttavat sinua hahmottomaan opiskelutapojasi ja löytämään itsellesi sopivimmat opiskelumuodot.

1. Alkuanalyysi

Tee alkuun analyysi nykyisistä opiskelutottumuksistasi. Käytä esimerkiksi miellekarttaa ja otsikoi: Opiskelutottumukseni ja tapani tällä hetkellä.

Vastaa alkuanalyysissa kysymyksiin:

 • Miten opiskelet? Millaisia opiskelutottumuksia sinulla on?
 • Opetteletko asioita ulkoa?
 • Mietitkö lukiessasi, mitä mieltä itse olet asiasta?
 • Löydätkö yhteyksiä aiempiin tietoihisi, kokemuksiisi tai muihin asioihin?
 • Saavutatko tavoitteesi, eli opitko tehokkaasti käyttämilläsi opiskelutavoilla?
 • Tulisiko sinun pyrkiä muuttamaan opiskelutapojasi? Miksi ja millaiseen suuntaan?
 • Milloin yleensä opiskelet? Missä opiskelet? Onko sinulla oma huone tai tila, jonka voit tarvittaessa rauhoittaa muulta perheeltäsi?
 • Onko huoneessasi sopiva työpöytä, valaistus ja opiskeluvälineet?

2. Päivittäinen työ

Kirjoita viikon jokaisena päivänä läksyjenluvun yhteydessä arviointia ja pohdiskelua opiskelustasi. Pohdi tunnilla oppimaasi ja opiskelun jälkeen mieleen jäänyttä.

Kirjaa ylös päivittäin:

 • Päiväys ja opiskeluusi käytetty aika.
 • Mitä opiskelutapoja käytit eri oppiaineiden opiskelussa? Esimerkiksi: alleviivasit, numeroit kappaleet, teit miellekartan, teit tiivistelmän, teit muistiinpanoja ranskalaisin viivoin, laskit laskutehtäviä, laadit ja opettelit sanalistoja, laadit kertaavia kysymyksiä, pidit tauon eri oppiaineiden välissä.
 • Pohdi, miten kokeilemasi opiskelutavat toimivat kohdallasi.
 • Mitä opit tänään lukemastasi/kuulemastasi?
 • Mitkä asiat jäivät epäselviksi? Missä asiassa tarvitset vielä opettajan tukea ja ohjausta?
 • Löytyikö innostavia aiheita, joihin voisit perehtyä tarkemmin?
 • Mitä opiskelemastasi aiheesta on kirjoitettu viime aikoina lehdissä?
 • Aiotko hankkia opettajan tai ystävän suosittelemaa kirjallisuutta aiheesta?
 • Etsi ja käytä hyviä aiheeseen liittyviä sitaatteja tai mietelauseita.

3. Loppuanalyysi

Tee viimeisenä päivänä loppuanalyysi päiväkirjaasi.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia huomioita teit viikon aikana opiskelustasi?
 • Nukuitko ja ulkoilitko riittävästi?
 • Haittasivatko työ ja harrastukset opiskeluasi vai oliko niistä hyötyä?
 • Muutitko opiskelutottumuksiasi? Jos muutit, miten?
 • Miten opiskelutavan muutokset tulevat näkymään oppimisessasi?
 • Jos et muuttanut opiskelutapojasi viikon aikana, näetkö tarpeelliseksi jatkossa muuttaa niitä? Jos aiot tehdä muutoksia, kirjaa ne ylös.

Vinkit ovat Sanoma Pron Lukiosuunta-oppimateriaalista.


Kenelle: Opiskelijat