3

Digitaalisuus opiskelussa

Opettajille tehty kyselytutkimus: valmiiden oppimateriaalien käyttö säästää aikaa jopa neljä tuntia viikossa

Keväällä 2016 tehtyyn tutkimukseen* osallistui niin alakoulun, yläkoulun, lukion kuin ammatillisen toisen asteen ja ammatillisen korkea-asteen opettajia. Siinä kartoitettiin erityisesti oppimateriaalisarjojen vaikutusta oppilaiden motivoimiseen, oppimistavoitteiden saavuttamiseen ja opetuksen tehokkuuteen.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Sanoma Pron valmiit oppimateriaalit toimivat erinomaisesti opetuksessa ja oppimisessa:

1. Tutkimuksen mukaan opettajat kokevat, että Sanoma Pron oppimateriaalisarjat tukevat vahvasti oppimistavoitteiden saavuttamista. Jopa 95 prosenttia vastanneista on tätä mieltä.

”Selkeästi esitetyt asiat. Monipuolisesti tehtäviä ja eriyttävää materiaalia. Kokeelliset työt mukavia ja selkeitä. Tukevat hyvin oppimista.” 

2. Suurin osa (86 %) kokee oppimateriaalisarjat oppilaita ja opiskelijoita motivoiviksi. Materiaalit ovat vastanneiden mukaan monipuolisia, tarjoavat oppilaille erilaisia aktiviteetteja ja tuovat sopivasti vaihtelua lukuvuoteen.

”Materiaali on aidosti motivoinut oppilaitani. Itse olen pitänyt aineiston helppokäyttöisyydestä.”

3. Lähes puolet vastanneista kokee säästävänsä aikaa varsinaiseen opetustyöhön puolesta tunnista jopa neljään tuntiin viikossa käyttämällä Sanoma Pron digitaalisia oppimateriaaleja. Suurimpana ajansäästäjänä kaikilla koulutusasteilla ovat valmiit kokeet ja tehtävät. Myös oppilaan verkkotehtävät ja opettajan esitysmateriaali sekä lukion osalta digitaalinen koetyökalu koetaan käytännöllisiksi ja aikaa säästäviksi.

Ensimmäinen käyttämäni kirjasarja, johon oli tehty digimateriaali. Hyppy vanhasta opetuksesta oli niin valtavan palkitseva, että on helppo kehua työkaverillekin.

Ylivoimaisesti eniten opetuksessa käytetään painettuja materiaaleja: painettua oppi- ja harjoituskirjaa sekä opettajan opasta. Digitaalisten materiaalien avulla kyetään tarjoamaan niin opiskelijoille kuin opettajillekin aivan uudenlaisia oppimiskokemuksia ja -elämyksiä.

*Opettajien kyselytutkimukseen osallistui niin alakoulun, yläkoulun, lukion kuin ammatillisen toisen asteen ja ammatillisen korkea-asteen opettajia, yhteensä 697 opettajaa. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä.

Kenelle: Opettajat