3

Digitaalisuus opiskelussa

Näin digikirja ja -tehtävät tukevat opiskelua peruskoulussa

Peruskoulun uudet digikirjat rikastavat oppimiskokemusta ja tekevät oppimisesta joustavaa.

Peruskoulun digikirjamme korvaavat täysin painetun kirjan, sillä ne sisältävät samat aineistot kuin tekstikirja ja harjoituskirja. Jos haluat hyödyntää sekä painettua että digitaalista materiaalia, valitse painettu kirja yhdessä digitehtävien kanssa. Tällöin oppilaat voivat opiskella painetusta kirjasta ja tehdä tehtäviä digitehtäviin. Digitehtävät on laajasti digitaalisuutta ja erilaisia mediamuotoja hyödyntävä kokonaisuus. Ne sisältävät paljon kirjoitus- ja tuottamistehtäviä, joissa oppilas voi vastata kirjoittamalla, lataamalla tiedoston, tallentamalla äänitteen tai vaikka piirtämällä miellekartan.

Digikirja tarjoaa kattavan kokonaisuuden: se sisältää tekstikirjan aineiston, harjoituskirjan eli digitehtävät ja niiden lisäksi rikkaan lisäsisällön: videoita, HS-artikkeleita ja vieraiden kielten äänitteitä. Suurin osa digikirjan teksteistä on luettu ääneen, joten oppilaat voivat lukemisen sijaan kuunnella oppikirjan tekstejä, joko kirjasta opiskellessaan tai esimerkiksi koulumatkalla puhelimellaan. Iso osa tehtävistä tarkistuu automaattisesti, joten oppilas saa välitöntä palautetta suorituksistaan ja voi näin myös harjoitella itsenäisesti. Digikirja tukee myös erilaisia oppijoita. Sieltä löytyy paljon erilaisia tehtävätyyppejä helposta vaikeaan, mikä helpottaa opettamisen eriyttämistä.

Oppilaat voivat ladata tiedostoja digikirjoihinsa

Oppilaat voivat ladata omiin tehtävävastauksiinsa tiedostoja ja tallentaa äänitteitä. Kaikissa avoimissa vastauksissa on painike, jonka kautta oppilas voi ladata oman tiedostonsa vastaukseen. Kännykkää tai tablettia käyttämällä oppilaat voivat videoida, kuvata tai äänittää vastauksensa tehtäviin. Kaikkien tehtävien vastaukset siirtyvät automaattisesti Ohjaamoon.

Digitehtäviin ja -kirjaan tehdyt tehtävät tallentuvat automaattisesti Ohjaamoon

Ohjaamossa havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten luokkasi edistyy: miten paljon tehtäviä oppilaat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Voit hyödyntää suorituksista kertyvää dataa esimerkiksi oppilaiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana. Ohjaamo auttaa myös kartoittamaan oppilaiden tuen tarvetta jakson aikana. Ohjaamo on kaikille käyttäjille maksuton.

Oppilaat pääsevät katsomaan omia suorituksiaan ja edistymistään helposti saman Ohjaamo-linkin kautta kuin opettaja. Suoritusnäkymästä oppilas näkee yhdellä silmäyksellä, mitkä tehtävät hän on suorittanut ja miten hän on tehtävistä suoriutunut. Oppilas voi säätää haluamaansa tavoitetasoa ja tarkastella omia suorituksiaan sen valossa.

Seitsemän syytä valita digikirja tai digitehtävät:

  1. Digikirja tarjoaa rikkaamman opiskeluelämyksen videoiden, äänien ja mainoksettomien HS-artikkeleiden avulla.
  2. Joustavaa opiskelua missä tahansa: digikirja kulkee aina tietokoneen mukana.
  3. Digikirjoissa on itsearviointiosuudet, joilla oppilas voi arvioida omaa etenemistään.
  4. Kehittää oppilaiden tieto- ja viestintäteknistä osaamista
  5. Kaikki suoritukset ja muistiinpanot tallentuvat automaattisesti Ohjaamoon
  6. Näet oppilaiden suoritukset Ohjaamosta reaaliaikaisesti. Helpottaa jatkuvaa arviointia!
  7. Oppilaat näkevät omat suorituksensa Ohjaamosta, mikä auttaa itsearvioinnissa ja omien tavoitteiden seuraamisessa.
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Kokeile yläkoulun digitaalisten aineistojen demoja