3

Ajankohtaista

Mikä avuksi ammatillisen koulutuksen haasteisiin? Terveydenhuollon lehtori kertoo vinkkinsä

Oppikirjoilla ja niiden tehtävillä on tärkeä rooli osaamisen takaajana. Terveydenhuollon lehtori Marjo Jaakonsaari kertoo, kuinka valmiin oppimateriaalin käyttö on helpottanut hänen päivittäistä työtään.

Ammatillisen koulutuksen uudistukset ja rahoitusmuutokset ovat vähentäneet tuntikehystä ja opettajien määrää. Valmis oppimateriaali on noussut paikkaamaan pienentyneiden resurssien vaikutuksia.

Valmis oppimateriaali säästää opettajalta esimerkiksi oppituntien suunnitteluun varattua aikaa.

– Opettajan työ helpottuu huomattavasti, kun voi hyödyntää valmista opetusmateriaalia. Etenkin keskeisiin asioihin pureutuvat valmiit kysymykset ja tehtävät syventävät asian oppimista, sanoo terveydenhuollon lehtori Marjo Jaakonsaari Järvenpään Seurakuntaopistosta.

Jaakonsaaren tunneilla oppikirjan tehtäviä pohditaan yhdessä.  Kotitehtävinä opiskelijat lukevat oppikirjan kappaleita ja tekevät Kampuksen verkkokurssien tehtäviä. Kirjaa käytetään myös yhtenä oppimateriaalina kokeisiin opiskelussa.

– Varsinkin nyt etäopetuksen aikana opiskelijoiden ohjausta on helpottanut se, että on yhteinen materiaali käytössä. Samoin Kampuksen verkkomateriaalit ja tehtävät ja testit ovat olleet korvaamaton apu, Jaakonsaari sanoo.

Valmis oppimateriaali tarjoaa etuja myös opiskelijoille

Jaakonsaari yhdistelee usein tunneillaan valmista oppimateriaalia, omia materiaaleja ja opiskelijoiden kanssa tuotettuja materiaaleja. Hän kokoaa diaesityksiä tai rakentaa yhdessä opiskelijoiden kanssa esityksiä ja käsitekarttoja.

Jaakonsaaren mukaan yksi valmiin oppimateriaalin tärkeimmistä eduista on se, että se varmistaa sisällön olevan laadukasta ja asioiden tulevan riittävän laajasti käsitellyiksi.

– Opetan paljon aikuisopiskelijoita, joille materiaalin oleminen verkossa mahdollistaa opiskelun itselle sopivana aikana ja sopivassa paikassa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus perehtyä oppikirjojen ja Kampuksen materiaalien avulla seuraavalla tunnilla käsiteltävään aihepiiriin jo etukäteen tai kerrata oppimaansa tuntien jälkeen valmiista oppimateriaalista, Jaakonsaari sanoo.

Jaakonsaari pyytää usein ennen oppituntia opiskelijoita lukemaan tunnilla käsiteltävään aiheeseen liittyvät sivut ja katsomaan digitaaliset Arttu-videot. Hän tekee myös oman luentonsa saman materiaalin pohjalta.

Pääosin tunneilla käytetty valmis oppimateriaali on saanut kiitosta myös opiskelijoilta.

– Varsinaisia tutkimuksia emme ole asiasta tehneet, mutta opiskelijoilta saatu palaute on ollut myönteistä. Toki joissakin tehtävissä on edelleen kehitettävää, ja aikaa on varattava siihen, että ohjaa opiskelijoita verkko-opintojen suorittamisessa. Opiskelijoiden digitaaliset valmiudet ovat keskenään kovin erilaisia, kun he siirtyvät ammatilliseen koulutukseen.

Digitaalisten taitojen tärkeys kasvaa joka vuosi

Jaakonsaari hyödyntää opetuksessaan Sanoma Pron Kampuksen digitaalisia materiaaleja, esimerkiksi hoitotyönluokassa harjoitusten teoriaosuutena.

Digitaalinen materiaali paitsi helpottaa etäopiskelua myös innostaa nuoria. Digitaalisiin materiaaleihin sisältyvät videot, animaatiot ja tehtävät selittävät ja havainnollistavat opeteltavaa asiaa. Lisäksi digimateriaali tarjoaa vaihtelevia oppimisen tapoja sellaisille opiskelijoille, joilla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia.

– Kampuksen digitaaliset materiaalit ovat hyvä apu esimerkiksi elimistön rakenne ja toiminta -kurssilla. Kampuksessa on havainnollistavia videoita ja tehtäviä, joiden avulla opiskelijat voivat testata ja arvioida omaa osaamistaan. Opettajalla on mahdollisuus seurata opiskelijoiden työskentelyä ja kohdentaa tuki ja ohjaus opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Jaakonsaari muistuttaa, että digitaaliset taidot ovat ensiarvoisia tällä hetkellä ja aina vain vahvemmin tulevaisuudessa.

– Opiskelijat ovat yksilöllisiä oppijoita, joilla osaaminen vahvistuu eri tavoin. Se, että tunnemme opiskelijamme ja heidän tapansa oppia, on tärkeää jatkossakin. Mahdollisuus käyttää monipuolista materiaalia, opiskella yhdessä ja yhteisönä, toimia ja pohtia itse, lukea ajoittain oppikirjaa ja opiskella kätevästi verkossa on tärkeää jatkossakin, Jaakonsaari summaa.

Kenelle: Opettajat