3

Inspiraatiota opetukseen

Lämpöä ja yhdessä oppimista alakouluun – Merja Kalmin luokassa oppilaat ovat myös opettajia

Luokanopettaja ja oppikirjailija Merja Kalm on positiivisen pedagogiikan kannattaja, joka jaksaa vaikeallakin hetkellä kannustaa oppilaitaan löytämään omia vahvuuksiaan.

– Kehu, kiitä, kannusta, rohkaise ja rakasta. Nämä viisi sanaa ovat opetusfilosofiani kulmakivet. Koulu on minulle parhaimmillaan aitoa kohtaamista, vuorovaikutusta sekä yhdessä tekemistä, kertoo Merja Kalm.

Opetuksessaan Kalm ei halua korostaa minkään aineen tai asian tärkeyttä erikseen vaan kokee, että koulussa kannattaa katsoa laajemmin tulevaisuuteen. Myös asioiden ihmettelylle ja ihastelulle pitää jättää tilaa.

– Koulu on yhteiskunta pienoiskoossa, ja siellä harjoitellaan yhteiskunnassa toimimista. Siksi kouluun on tärkeää luoda avoin ja lämmin ilmapiiri, jossa kunnioitetaan itseä, toista sekä ympäröivää maailmaa. Mielestäni opettajan rooli on katsoa eteenpäin. Tänä päivänä se tarkoittaa esimerkiksi kykyä osallistua kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Yhdessä oppiminen on rikkaus

Kalmin opetusfilosofia nojaa vahvasti yhdessä oppimiseen, toiminnallisuuteen ja vertaisopetukseen. Luokassa oppilaat ovat oppilaita, mutta samalla myös opettajia.

– En halua, että luokassa pitää olla pääsääntöisesti hiljaa ja pysyä omalla paikalla, vaan ennemminkin sanon, että mene ja jaa oppimasi. Toki hiljaisiakin hetkiä tarvitaan.

Kalmin mielestä opetuksen tulee olla monikanavaista ja yhteisöllistä. Tällöin jokainen luokan oppilas saa mahdollisuuden oppia monipuolisesti eri tavoin.

Opiskelutaidoilla on koko elämän kannalta valtavan suuri merkitys. Tässäkin lapset ovat usein toistensa parhaita opettajia. Esimerkiksi sanastoharjoituksissa on hyvä jakaa vinkkejä siitä, miten kukin uusia käsitteitä oppii, muistaa ja lokeroi. Vertaisoppijan opiskelutaitovinkki voi olla ratkaiseva apu tilanteessa, jossa uudet sanat tuottavat tuskaa luokkakaverille.

Lapsilla on lupa reagoida ja kyseenalaistaa 

Kalmilla on käytännön luokanopettajan opetustyön lisäksi laaja-alaista pedagogista näkemystä sekä kokemusta oppimateriaalien tuottamisesta: hän on yksi alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden Välkky-oppimateriaalisarjan viidestä tekijästä.

Välkyssä Kalm pitää eniten siitä, että se taipuu monenlaisille opettajille ja oppilaille. Kirjasarjassa oppilaille annetaan aktiivinen rooli: yhdessä tehdään, toimitaan, tutkitaan sekä jaetaan ajatuksia. Esimerkiksi kirjallisuuden opetuksessa Välkyssä kannustetaan lukupiirien äärelle.

– Kun aikuiset lähtevät keskenään elokuviin tai lukevat kirjaa, he eivät sen jälkeen heti ala tenttaamaan toisiltaan teoksen päähenkilöä, ohjaajaa tai tapahtumapaikkaa. Lapsetkin haluavat jakaa ensin aidot ajatuksensa ja kokemuksensa kirjan jännittävistä tai hölmöistä kohdista, esimerkiksi keskusteluiden ja luovien kirjallisuustehtävien avulla, Kalm sanoo.

Kalmin tunneilla on myös lupa kyseenalaistaa. Miksi opiskelemme tätä -peruskysymys, säilyy koulumaailmassa vuodesta toiseen, ja Kalm kehottaakin pohtimaan sitä yhdessä oppilaiden kanssa.

– Aina tämän kysymyksen kohdatessani alan pohtia, mitä laaja-alaisen osaamisen alueita opiskeltava sisältö tukee. Jos vaikka ympäristötiedon tunnilla harjoitellaan lajintuntemusta, on pohjimmiltaan tavoitteena tutkia ja havainnoida ympäristöä, tehdä päätelmiä ja johtopäätöksiä. Opiskelemme ajattelua ja oppimaan oppimista, monilukutaitoa ja arjen taitoja.

Oppilaat mukaan suunnittelemaan opetusta ja arviointia

Kalm opettaa Turussa Ilpoisten koulussa, jossa painotetaan sekä positiivista pedagogiikkaa että yhteisopettajuutta. Opetusta suunnitellaan ja toteutetaan tiimeissä ja työparin kanssa.

Kalm kehottaa rohkeasti ottamaan lapset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sekä opetusta että arviointia. Mitä vahvemmin lapset otetaan mukaan koko oppimisprosessiin, sitä vahvemmin he myös motivoituvat ja sitoutuvat oppimiseensa. Hänellä on myös vahva usko vuorovaikutteiseen oppimiseen.

– Työpaikoilla arvostetaan nykyään tiimityötä ja yhdessä tekemistä, ja lapsillekin tulee antaa siihen mahdollisuus. Myös lapset toimivat luonnostaan tiimeissä, ja kun opettajat auttavat toinen toisiaan, ottavat oppilaat siitä mallia, Kalm sanoo.

Merjan opevinkit kollegoille:

  1. Uskalla säteillä, innostua ja innostaa. Yritetään haastavienkin tilanteiden keskellä ajatella positiivisesti ja luottaa tulevaisuuteen. Kun muistamme, että teemme merkityksellistä työtä, jaksamme kaikki paremmin.
  2. Ole se opettaja, jonka olisit itse halunnut opettajaksesi. Älä kuitenkaan tee liikaa ja polta itseäsi loppuun, vaan ole armollinen itsellesi.
  3. Lue OPSia uudelleen ja uudelleen – sieltä nousee esille kaunis kasvatusfilosofia. Vaikka opetussuunnitelma on valtava paksu tiiliskivi, sitä lukemalla voi löytää paljon. Parhaimmillaan se helpottaa oloa ja luo itsevarmuutta. Itse ihastuin OPS 2016:n henkeen.
  4. Jos käytät Välkkyä, ota Opin-lisäosio käyttöön heti elokuussa! Koska osio on kirjan lopussa, se voi jäädä aluksi huomaamatta. Sieltä löytyy mahtava toiminnallinen pankki. Myös opettajan sähköinen materiaali tuo oppitunneille paljon turvallisia ja tarpeellisia rutiineja samoin kuin kaivattua vaihtelua ja oppimisen riemua.
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Opevinkit

Alakoulun opevinkit lukuvuoden alkuun

Inspiraatiota opetukseen

Näin Välkky tukee eriyttämisessä – katso video!

Inspiraatiota opetukseen

Eriyttäminen vaatii rohkeutta, aikaa ja oppilaantuntemusta, mutta palkitsee pitkällä aikavälillä