3

Inspiraatiota opetukseen

Kuvilla on merkittävä rooli oppimateriaaleissa

Oppimateriaalin varsinaisen tekstin käsikirjoittamisen lisäksi kuvakäsikirjoitukseen ja kuvien valintaan käytetään paljon aikaa. Niillä on merkittävä rooli kokonaisuudessa.

Kuvaa ideoidaan ja lähdetään etsimään oppimateriaaleihin sisältö edellä. Olennaista on kuvan soveltuvuus pedagogiseen käyttöön. Sisältötason lisäksi kuvilla on aina myös vahva tunnelman luojan tehtävä.

Kuvat vaikuttavat eri tasolla kuin teksti

Kuvien valinta on erittäin tärkeässä roolissa oppimateriaalin suunnittelussa. Tekijäryhmä ideoi kuvatoimittajan kanssa valokuva-aiheet, minkä jälkeen kuvatoimittaja etsii kuvavaihtoehtoja tai järjestää tarvittaessa kuvaukset. Tämän jälkeen vaihtoehtojen joukosta valitaan halutut kuvat – tai sitten etsitään vielä hieman lisää.

– Kuvilla voi vaikuttaa nopeasti ja voimakkaasti mielikuviin ja muokata käsityksiä eri asioista. Kliseeksi kulunut sanonta “yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” pitää kyllä paikkansa, kertoo Johanna Kainu, Sanoma Pron maantieteen ja biologian oppimateriaalien tuottaja.

– Kuvan vaikutus saattaa olla alitajuisempi ja välittömämpi kuin tekstin, vähän samaan tapaan kuin puheviestinnässä eleillä ja ilmeillä on usein itse puhuttua viestiä suurempi vaikutus vastaanottajaan, hän jatkaa.

Kuvilla siis luodaan erilaisia tunnelmia ja ne vaikuttavat katsojan tunteisiin.

– Vaikka oppimateriaalin taustalla onkin aina pedagoginen käyttötarkoitus, voi kuva ensi alkuun pysäyttää vahvan visuaalisuutensa ansiosta, kertoo Sanoma Pron Visu-tiimin vetäjä Kati Koivikko.

Myös tekijänoikeusasiat nousevat pintaan, kun puhutaan visuaalisista sisällöistä. On äärimmäisen tärkeää, että tarjoamiemme kuvien ja ääni- ja videotiedostojen tekijänoikeusasiat ovat kunnossa, jotta koulut ja opettajat voivat käyttää niitä rauhallisin mielin.

Sukupuolten välinen tasa-arvo välittyy kuvavalinnoissa

Kun kuvissa esiintyy ihmisiä, päästään myös miettimään sukupuoleen liittyviä stereotypioita. Mikään sukupuoli ei saisi olla määrällisesti yliedustettu. Sanoma Pron oppimateriaalien kuvavalinnoissa pyritään tiedostamaan perinteisiä sukupuolirooleja korostava kuvasto ja tuomaan sen rinnalle uudenlaisia kuvia.

– Oppimateriaalien tehtävä on tuoda näkyville erilaisten totuuksien kirjo eikä kertoa vain yhtä tarinaa, Kainu pohtii.

– Sukupuoli-identiteetin monipuolista käsittelyä tukee oppimateriaalituotteen sisällä tehtävä kuvakäsikirjoitustyö. Yksittäisissä kuvissa eri näkökulmien esiintuominen on haastavampaa. Onnistunut kuvakäsikirjoitus mahdollistaa useiden tarinoiden kertomisen saman oppimateriaalin sisällä, Koivikko kertoo

Kuvallisessa viestinnässä on oppiainekohtaisia haasteita

Jokaisessa oppiaineessa on omat haasteensa. Esimerkiksi yläkoulun maantiedossa esitellään maapallon eri alueita tai valtioita tiiviissä muodossa, jolloin asioita on pakko yleistää. Silloin oppilaalle saattaa välittyä suppea ja stereotyyppinen kuva käsiteltävästä alueesta. Siksi myös alueesta esitettävien kuvien merkitys korostuu.

– Afrikka on maanosa, jossa kaupungistuminen on kaikkein voimakkainta. Silti oppikirjoihin valikoituu helposti kuvia maaseutukylistä ja -kouluista, savannien eläimistä, maasai-heimon juhlallisuuksista ynnä muusta. Vaikka teksti olisi näkökulmiltaan tuore ja asianmukainen, voi huono kuvavalinta vaikuttaa enemmän lukijan mielikuviin. Ei riitä, että oppikirjassa on kirjoitettu Afrikan kehittymisestä ja kaupungistumisesta, sillä tekstiin liitetty alkeellinen maaseutukuva vaikuttaa voimakkaasti mielikuviin alueesta, Kainu toteaa.

– Yhdessä yläkoulun maantiedon kirjassa haluttiin kuva afrikkalaisesta, keskiluokkaisesta kaupungissa asuvasta perheestä. Sen löytäminen oli yllättävän vaikeaa, Kainu jatkaa.

Digitaalisuus lisää elämyksellisyyttä

– Digitaalisuus mahdollistaa luokkahuoneen ovien avaamisen kaikkialle maailmaan. Videot tuovat liikkeen ja äänen painetun tuotteen rinnalle, jolloin opetettavaan asiaan saadaan lisää elämyksellisyyttä. Pääsemme videoiden avulla mukaan elämänmenoon, vaikkapa juuri Afrikkaan, Koivikko kertoo.

Oppimateriaalien kuvakäsikirjoituksissa pyritään monipuoliseen ja rikkaaseen kuvastoon, ja huolella valitut kuvat ja videot tukevat sekä oppilasta että opettajaa. Parhaimmillaan kuvat ja videot avaavat uusia maailmoja, auttavat oppimaan ja muistamaan ja näyttävät myös sellaista, mistä tekstissä ei ole mahdollista kertoa.

Artikkelikuvat on poimittu Sanoma Pron Milli-sarjasta.

Avainsanat: Lukutaito
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Oppimateriaalilla on väliä

Inspiraatiota opetukseen

Hyvä kuva yllättää lukijansa ja jää mieleen