3

Artikkeli

Kompassi -palvelun saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste Kompassi-palvelulle


Tämä saavutettavuusseloste koskee Kompassi-palvelua ja se on laadittu syyskussaa 2020. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Avaava Oy.

Digipalvelun saavutettavuuden tila


Digipalvelu täyttää kriittiset A & AA saavutettavuusvaatimukset osittain (EU-direktiivi 2016/2102).

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö


Alla kuvatut ominaisuudet eivät ole kaikilta osin saavutettavia:

  • Kaikilla palvelun sivuilla ei ole yksilöllistä nimeä.
  • Näppäimistönavigoinnissa on muutamia tunnettuja puutteita liitten mm. sivuston rakenteeseen.
  • Lomakkeet ja sivun osat eivät ole koneellisesti eroteltavissa.
  • Kuvissa ei ole vaihtoehtoisia tekstejä.
  • Palvelu sisältää videoita jotka eivät ole tekstitetty.


Saavutettavuuskriteerit jotka eivät täyty:

AA 2.4.7 Näkyvä kohdistus
A 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
AA 2.4.3 Kohdistusjärjestys
A 2.4.2 Sivuotsikot
A 3.1.1 Sivun kieli
AA 3.1.2 Osien kieli
A 1.3.1 Informaatio ja suhteet
A 4.1.1 Jäsentäminen
A 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
A 2.1.1 Näppäimistö
A 2.1.2 Ei näppäimistöansaa
AA 1.4.10 1.4.10 Responsiivisuus
AA 1.4.12 Tekstin välistys
AA 2.4.5 Useita tapoja
A 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
A 2.5.3 Nimilappu nimessä
AA 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
AA 4.1.3 Tilasta kertovat viestit
AA 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
A 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)
A 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)
A 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)
AA 1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä)
AA 1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)
A 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
A 1.4.1 Värien käyttö

Palvelun toiminnallisuuksissa emme noudata lakia vielä kaikilta osin, mutta saavutettavuutta kehitetään osana palvelun normaalia kehitystä. Saavutettavuuspuutteet on noteerattu ja niiden korjaaminen on suunnitteilla.

Avainsanat: Saavutettavuus