3

Inspiraatiota opetukseen

Kaikki fysioterapiasta

Saimaan ammattikorkeakoulussa yliopettajana työskentelevä Kari Kauranen on kirjoittanut useita kirjoja, jotka käsittelevat liikuntatieteitä.

Kaurasen teos, Fysioterapeutin käsikirja, käsittelee alaa ennennäkemättömän laajasti. Se on ensimmäinen suomalainen fysioterapian oppikirja, joka keskittyy kliiniseen käytännön työhön.

Tavoitteena kokonaisvaltainen lähdeteos

Fysioterapiasta ja sen eri osa-alueista on kirjoitettu useita erikoisaloihin keskittyviä kirjoja, mutta yksikään suomalainen teos ei ole keskittynyt kliiniseen käytännön työhön tällä laajuudella – vielä.

– Tavoitteenani oli tehdä kirja, joka sopisi niin opiskelijoille kuin valmistuneille fysioterapeuteille. Fysioterapian käsikirja kattaakin käytännössä kaikki fysioterapian keskeiset osa-alueet, Kauranen kertoo.

Vaikka kirjan pääasiallisena kohderyhmänä ovat opiskelijat, tarjoaa se oivaa apua myös jo työelämässä oleville fysioterapeuteille. Teos on nimensä mukaisesti käsikirja, josta voi esimerkiksi kerrata harvoin tarvittua tietoa ja hakea varmistusta erilaisille diagnooseille.

– Lääkäreitä on hyvin vaikea saada luennoimaan kouluihin, joten kirja käsittelee jonkun verran myös tauteja ja anatomiaa. Uskon, että sen avulla voi selvittää kurssin ilman lääkärin luentojakin, Kauranen arvioi.

– Fysioterapian käsikirja kattaa kaikki näiden alueiden keskeiset asiat, esimerkiksi tiettyihin tauteihin liittyvät motoriset ongelmat.

Työ tutuksi esimerkkien kautta

Kauranen on erityisen tyytyväinen siihen, miten helppoa omaehtoinen opiskelu on kirjan avulla. Kattavuutensa ansiosta teos sopii hyvin kurssikirjaksi useille fysioterapian osa-alueiden peruskursseille.

– Kirja käy läpi yleisimpiä fysioterapeuttien hoitamia ongelmia ja niiden diagnooseja. Uutena osa-alueena on tuotu mukaan lääkehoito fysioterapian näkökulmasta. Tarkkailemme muun muassa lääkityksen vaikutusta asiakkaiden motoriikkaan ja suorituskykyyn. Esimerkiksi psyykenlääkkeethän muuttavat ihmisen liikkumista, Kauranen luettelee.

– Kirjan kuvamaailma on mielestäni myös varsin onnistunut. Mukana on paljon anatomisia kuvia – osa piirrettyinä havainnekuvina ja useita satoja valokuvina.

Fysioterapian käsikirja perustuu Käypä hoito -suosituksiin. Tämän ansiosta kirjan sisältö on yhdenmukainen yleisten hoitokäytäntöjen kanssa. Laaja teos pyrkii tarkkailemaan ihmistä kokonaisuutena yksittäisten osa-alueiden sijaan.

– Vaikka lähes puolet kirjasta käsittelee tuki- ja liikuntaelimistöä, on mukana paljon asiaa neurologisten ja sisätautiasiakkaiden fysioterapiasta, kivun hoidosta ja terapeuttisesta harjoittelusta. Psykofyysinen näkökulma on mukana myös, ja lisäksi avaamme lasten fysioterapiaa. Tavoitteena on tosiaan ollut kattaa kaikki keskeisimmät asiat siten, että teos olisi ensiluokkainen kurssikirja monelle eri kurssille, Kauranen lopettaa.

Avainsanat: Ammatillinen koulutus
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Uusi Rakennusalan osaajaksi -oppimateriaali innostaa oppimaan

Inspiraatiota opetukseen

Sähkötekniikan perusteet auttaa opettajaa huomioimaan erilaiset oppijat

Ajankohtaista

Tutustu ammatillisen koulutuksen uutuuksiin kevään tilaisuuksissa