3

Ajankohtaista

Fysiikka-sarja valittiin monipuolisuutensa vuoksi Sibelius-lukioon

”Kyllähän tämä on laadukas oppimateriaali, joka mahdollistaa erinomaiset ylioppilastulokset”, toteaa Sibelius-lukion matematiikan ja fysiikan lehtori Jarkko Sievi.

fysiikka lukio sanoma pro

Jarkko Sievi opettaa fysiikkaa Helsingin Sibelius-lukiossa, jonne pyritään opiskelemaan eri puolilta Suomea. Sibelius-lukio tarjoaa laaja-alaiseen yleissivistykseen tähtäävän lukiokoulutuksen rinnalla korkeatasoista musiikin ja tanssin opetusta. Siellä opiskelijat ovat lähtökohtaisesti erittäin kiinnostuneita luonnontieteistä, mutta monilla on vaativia harrastuksia ja esityksiä, jotka tarkoittavat toisinaan poissaoloja oppitunneilta. Silloin korostuu oppimateriaalin rooli itseopiskelun välineenä.

– Olen ollut todella tyytyväinen Fysiikka-sarjaan. Se valikoitui koulumme oppimateriaaliksi monipuolisuutensa vuoksi, Sievi kertoo.

Hän kiittelee erityisesti Fysiikka-sarjan valmiita, vaikeustasoltaan vaihtelevia tehtäviä. Niiden avulla on helppo toteuttaa myös eriyttämisen periaatteita.

– Olen nimennyt ne ”treenaa-”, ”syvennä-” ja ”haasta-tehtäviksi”. Näistä opiskelijat saavat itse valita omalle taitotasolleen sopivia tehtäviä, kunhan pakollinen minimimäärä tulee kurssin aikana suoritettua, Sievi kuvailee.

Opetus helpottuu valmiin materiaalin avulla

Sievin opetusfilosofiaan kuuluu innostavien oppituntien pitäminen. Hän kiinnittää kokeellisuuteen paljon huomiota, ja jokaisella kurssilla tehdäänkin kokeellisia harjoitustöitä. Sievi kiittelee Fysiikka-sarjan kokeellisia videoita, joista on ollut hänelle paljon apua opetuksessa:

– Fysiikka-sarjan videot toimivat harjoitustöissä, ja uskon, että niitä käytetään kouluissa, joissa ei ole välineitä tai mahdollisuuksia toteuttaa harjoitustöitä.

Sievi suosittelee opiskelijoilleen eritasoisten tehtävien lisäksi monipuolisia videosisältöjä itsenäisen opiskelun tueksi. Erityisesti kokeellisista tehtävistä on helppo kerrata oppitunnilla opiskeltuja asioita.

Kiitosta saavat myös uudistetun sarjan syvällinen teoria ja selkeä rakenne:

– Uudistetussa sarjassa videot ja tehtävät on koottu paremmin tiettyyn aihepiiriin, ja ne muodostavat selkeän kokonaisuuden, josta myös opiskelijat ovat pitäneet. Minulle on myös tärkeää se, miten uuden LOPS:in vaatimukset on otettu sarjassa huomioon, Sievi kertoo.

Fysiikka-sarja valmistaa opiskelijoita tulevaan

Lukion opettajilla on luonnollisesti mielessä, miten omat opiskelijat menestyvät ylioppilaskirjoituksissa. Silloin oppimateriaalinkin merkitys korostuu entisestään.

– Pidän erityisesti siitä, kuinka vanhoja yo-tehtäviä on tuotu jokaisen kirjan kappaleen yhteyteen. Aiemmin ne olivat erikseen kirjan lopussa, mutta nyt ne on kytketty selkeämmin aiheeseen, Sievi kommentoi.

Sievi käyttää Fysiikka-sarjasta sekä Kampus-digikirjaa että näköiskirjaa, joka vastaa painettua oppimateriaalia. Se, että kaikki opiskelijat käyttävät Kampus-digikirjaa, helpottaa opettajan arviointityötä.

– Kurssikokeet pidetään Abitissa, mutta kaikki kurssitehtävät ovat Kampuksessa, josta minun on helppo tarkistaa opiskelijoiden ratkaisut. Ennen palautettiin esimerkiksi tehtävävihkoja, mikä hidastutti tarkistamista. Nykyään sellaiseen ei onneksi enää tarvitse laittaa työtunteja, vaan monipuolinen oppimateriaali säästää aikaa opettamiseen, Sievi summaa.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Fysiikka-sarja tukee oppiaineen kokeellista lähestymistapaa

Inspiraatiota opetukseen

Kaasulakien keksijöissä on monitulkintaisuutta

Fysiikka