3

Arvonnan säännöt

 

Järjestäjä

Arvonnan järjestää Sanoma Pro Oy.

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Sanoma Pron kyselyiden vastaajapalkintojen arvontaan.

Osallistumisen ehdot

Arvontaan voivat osallistua kaikki kyselyyn vastanneet ja yhteystietonsa jättäneet.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä ei käytä eikä luovuta annettuja yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Osallistumisen yhteydessä annettuja yhteystietoja käytetään vain palkinnon toimittamiseen.
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Järjestäjän rekisteriselostetta ja tietosuojalauseketta.

Osallistuminen ja arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua kyselyn voimassaoloaikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä kyselyn yhteydessä olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Lähetä-painiketta. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Palkinnot ja voittajan valinta

Arvonnan palkinto on ilmoitettu osallistumissivulla. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinnot arvotaan neljän viikon sisällä kyselyn päätyttyä kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Järjestäjä ilmoittaa viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen arvontavoitoista voittajille. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta kahden viikon kuluessa, arvotaan tilalle uusi voittaja. Voittajan nimeä ei julkaista.

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää Arvonta tai siirtää Arvontaa ajallisesti ylivoimaisen esteen tai vastaavan syyn vuoksi.

Verotus

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.