3

Vinkit vanhemmille

Ajaako lastasi sisäinen vai ulkoinen motivaatio?

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio vaikuttavat lapsesi oppimiseen. Oppimisen taustalla voi olla joko palkinnon tavoittelu tai aito halu oppia. 

Yksi lukee oppikirjaa pärjätäkseen kokeessa, toinen on aidosti kiinnostunut käsiteltävästä aiheesta. Oppimista ja motivaatiota tutkinut Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden professori Marja-Kristiina Lerkkanen kertoo, mistä tämä johtuu.

Motivaatio jaetaan usein kahteen luokkaan: ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoista motivaatiota pitävät yllä esimerkiksi hyvä todistus tai kiitettävä arvosana kokeesta. Sisäinen motivaatio puolestaan on panostamista asiaan omasta tahdosta, ilman ulkoista palkkiota.

– Esimerkiksi urheilulajin harrastamista jatketaan, koska siitä saadaan mielihyvää tai koska se vie kohti omia tavoitteita, Lerkkanen sanoo.

Vaikka molemmat ovat olennaisia tavoitteiden saavuttamisen kannalta, nousee sisäinen motivaatio usein pitkällä aikavälillä tärkeämmäksi.

Yhteisöllisyyttä, hyväksyntää ja välittämistä

Oppimiseen ja motivaatioon vaikuttavat opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus, opetuksen laatu sekä ympäristötekijät. Vanhemmat vaikuttavat ennen kaikkea ilmapiiriin kotona, mutta Lerkkanen toivoo heiltä muutakin.

– Oppilaat ja vanhemmat tulisi ottaa mukaan rakentamaan sekä luokasta että koulusta yhteisö, johon halutaan kuulua ja jossa halutaan päivittäin tehdä yhdessä kiinnostavia asioita erilaisilla tavoilla.

Yhteenkuuluvuuden tunne on hänen mukaansa yksi tärkeimmistä sisäistä motivaatiota synnyttävistä tekijöistä. Motivaatio puolestaan on keskeinen osa oppimista.

– Motivaatio on liikkeellepaneva voima, joka saa meidät tekemään asioita ja saattamaan ne loppuun asti. Se saa meidät tavoittelemaan asettamiamme päämääriä ja työskentelemään niiden eteen. Se ei siis ole pelkästään kiinnostusta asiasta tai koulussa viihtymistä, Lerkkanen sanoo.

Opiskelijan sisäiseen motivaatioon voi vaikuttaa

Motivaation tiedetään olevan korkeimmillaan opiskelun alkuvuosina. Mitä pidemmälle koulu etenee, sitä enemmän motivaatio kuitenkin laskee.

Lerkkanen vinkkaa vanhemmille kolme asiaa, jotka vaikuttavat sisäiseen motivaatioon.

– Käskyttäminen ei kannata. Opiskelumotivaatio kasvaa, kun opiskelijalle antaa vapauden vaikuttaa omiin opintoihinsa ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Tämä on käytännössä esimerkiksi valinnanvapautta luettavaa kirjaa, tehtävien tekotapaa tai niiden järjestystä kohtaan.

Lisäksi opiskeluympäristön on oltava lämminhenkinen, hyväksyvä ja turvallinen yhteisö.

– Energiaa saa myös kannustavasta palautteesta. Palaute synnyttää opiskelijalle tunteen siitä, että hän osaa, pystyy ja on hyvä jossakin asiassa.

Opiskelija, joka on tyytyväinen itseensä, saa myös paljon aikaiseksi.

Miten sinä olet tukenut lapsesi motivaatiota, jos se on ollut hukassa?

Marja-Kristiina Lerkkanen on tekijänä Apilatien aapinen– ja Apilatien esiopetus -oppimateriaaleissa. 

Avainsanat: Motivointi
Kenelle: Vanhemmat


Lue seuraavaksi

Vinkit vanhemmille

Motivoitumisesta luennoiva Johannes ”Hatsolo” Hattunen: Nämä neljä asiaa tekevät ihmeitä asenteelle

Digitaalisuus opiskelussa

Bingel-maailmassa vietetty aika on opettavaista

Inspiraatiota opetukseen

”Täällähän oppii” – Sopivan haastava taso kannustaa lukiolaisia ruotsin opiskelussa