3

Inspiraatiota opetukseen

3 erilaista opiskelijaryhmää testasi sosiaali- ja terveysalan oppimateriaalejamme – lue tulokset!

Ammatillisen koulutuksen materiaali on suunniteltu tukemaan opiskelijaa itsenäisessä opiskelussa. Testasimme kolmella erilaisella opiskelijaryhmällä, miten materiaalit toimivat.

Ammatillisen koulutuksen oppimateriaalin tulee taipua monenlaisiin tarpeisiin ja toiveisiin sekä ohjata erilaisia opiskelijoita itsenäisessä opiskelussa. Sosiaali- ja terveysalan oppimateriaaliemme tuottaja kävi testaamassa, minkälaisia asioita erilaiset opiskelijat arvostavat lähihoitajakoulutuksen oppimateriaaleissa ja minkälainen oppimateriaali toimii erilaisissa opiskelijaryhmissä. Kaikissa ryhmissä oli parikymmentä henkeä. Ryhmille järjestettiin testioppitunti, jonka lisäksi opiskelijat täyttivät kyselylomakkeen.

Ylioppilaiden ryhmä nautti käsin kirjoittamisesta

– Ihanaa, kun saan kirjoittaa vastauksia kirjaan käsin! Ryhmätyöt ja tietokonehommat kyllästyttävät jo, sanoo opiskelija ylioppilaspohjaisesta ryhmästä.

Ryhmän opiskelijat nauttivat työkirjamaisesta työskentelystä. Ryhmäläisillä oli korkea opiskelumotivaatio, ja he käyttivät oppikirjaa mielellään.

Videot tukevat suomea toisena kielenä puhuvia opiskelijoita

– Kielitaitoni ei ole vielä kovin hyvä, ja siksi minun on todella paljon helpompi poimia asioita videosta kuin tekstistä, kommentoi eräs opiskelija. 

Suomea toisena kielenä puhuville opiskelijoille videot avaavat opiskeltavan aiheen sisältöä ja auttavat omaksumaan asian. Heille monikanavaisuus – puheen ja kuvan yhdistäminen – on todella tärkeää. Opiskelijat kokivat, että myös oppikirja on heille välttämätön asian oppimisen ja kielitaidon kehittymisen kannalta.

Erityistä tukea vaativien ryhmää helpotti vaihteleva materiaali

– On kiva, kun teksti, videot ja tehtävät vuorottelevat. En oikein pysty keskittymään yhteen asiaan kovin pitkään, kertoo erityistä tukea vaativan ryhmän opiskelija.

Erityistä tukea tarvitsevien ryhmässä oli myös levottomia opiskelijoita. Ryhmässä työrauhan luomista auttoi, kun opettaja pystyi näyttämään kirjasta, missä mennään ja mitä tehdään seuraavaksi. Materiaalin tehtävät ja niihin liittyvät videot ja lyhyet tekstipätkät auttoivat ryhmää saamaan otteen opiskelusta.

Opiskelijat eivät välttämättä ole sitoutuneet opintoihinsa, ja moni miettii vielä, tuleeko heistä ylipäätään lähihoitajia. Näissä tilanteissa kirjan hankkiminen ja käyttö parantavat sitoutumista opintoihin. Materiaali auttaa opiskelijoita ammatillisuuden löytämisessä. Opiskelutaidoiltaan heikommille opiskelijoille mukana on myös helppoja ja sitä kautta palkitsevia tehtäviä. Opiskelija saa onnistumisen kokemuksia, kun hän voi seurata materiaalista, mitä tehtäviä hän on tehnyt, ja näkee kokoamansa portfolion eli osaamispaketin.

Oppimateriaali parantaa motivaatiota ja sopii omatoimiseen opiskeluun

Testauksessa mukana ollut terveysalan materiaalien tuottaja Terhi Malmivaara kertoo, että opiskelijat suhtautuivat valmiiseen oppimateriaaliin hyvin positiivisesti.

– Opiskelijan on helpompaa hahmottaa opiskeluista selkeä kokonaisuus, kun materiaalista näkee heti aloittaessa, mitä kyseiseen opintojaksoon kuuluu. Materiaali tukee myös ammattitaidon rakentumista, kun opiskelija voi jokaisessa jaksossa peilata omia taitojaan kirjan tietoihin, Malmivaara kertoo.

– Kyselyn vastauksissa nousi esiin joiden opiskelijoiden luku- ja opiskelutaitojen heikkous. Osa opiskelijoista ei jaksa keskittyä pitkiin teksteihin, siksi uusimmat oppimateriaalit on nyt koottu lyhyistä teksteistä, joissa on mukana vain olennainen tieto. Hybridimuotoinen oppimateriaali, joka yhdistelee tekstiä, tehtäviä ja videoita, on suunniteltu vastaamaan myös ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin haasteisiin. Reformin myötä oppiminen tapahtuu yhä enemmän harjoittelupaikoilla ja kotona, Malmivaara jatkaa.

– Vaihteleva sisältö sopii hyvin omatoimiseen opiskeluun. Erityisesti Arttu-sovellus, jolla opiskelijat voivat katsoa kirjaan upotettuja videoita puhelimestaan ja tehdä niistä tehtäviä, on vakuuttanut sekä opiskelijat että opettajat, Malmivaara kuvailee.

 

Avainsanat: Ammatillinen koulutus
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Uutta ammatilliseen opetukseen: Kirjaudu Artulla Kampukseen

Inspiraatiota opetukseen

Uusi Rakennusalan osaajaksi -oppimateriaali innostaa oppimaan

Inspiraatiota opetukseen

Sähkötekniikan perusteet auttaa opettajaa huomioimaan erilaiset oppijat