3

Opiskeluvinkit

Vinkit koeviikkoon: näin opiskelet tehokkaasti ja helpotat luku-urakkaasi

Tehokkailla opiskelutavoilla ja aikatauluttamisella voit parantaa omia tuloksiasi koeviikolla. Kun hyödynnät seuraavia vinkkejä ja löydät oman opiskelurytmisi, pystyt suhtautumaan koeviikkoon astetta rennommin.

Tehosta opiskeluun käyttämäsi aika ennen koeviikkoa

Kaikki lähtee ajanhallinnasta. Kokeiden päivämäärät kannattaa selvittää hyvissä ajoin, jotta kokeisiin valmistautumiseen jää riittävästi aikaa. Hyvän suunnittelun avulla tulee useimmiten myös parempia tuloksia.

Viime hetken paniikilta välttyy helposti esimerkiksi koekohtaisen lukuaikataulun avulla. Siitä tulisi käydä ilmi, mitä on luettavana ja milloin sekä milloin vuorossa on kertaaminen. Jotta aikataulusta ja suunnitelmasta pystyy pitämään kiinni, kannattaa miettiä realistisesti, mikä on itselleen tehokkain opiskeluaika sekä huomioida aikataulussa omat harrastukset, vapaa-aika sekä läksyihin kuluva aika.

Koeviikkoa edeltävät viikonloput soveltuvat hyvin opiskeluun ja kertaamiseen, mutta on hyvä muistaa, että harrastukset, ystävien tapaaminen ja ulkoilu ovat tärkeitä myös ennen koeviikkoa.

Pienennä luku-urakkaasi näillä vinkeillä

Aktiivisen opiskelun aloittaminen heti kurssin alussa edesauttaa tehokasta oppimista. Tällöin kokeeseen kerratessa täytyy lähinnä palauttaa mieleensä jo opittua tietoa. Jaottelimme vinkkejä, jotka helpottavat kokeisiin valmistautumista ennen oppituntia, tunnilla ja oppitunnin jälkeen.

Ennen oppituntia:

 1. Silmäile etukäteen tulevia asioita: käsiteltävää kirjan lukua, kuvia ja taulukoita.
 2. Mieti, mitä tiedät etukäteen aiheesta, ja tee siitä miellekartta.
 3. Kirjaa ylös tai kirjoita sivun laitaan aiheeseen liittyvät vaikeat kohdat.
 4. Keksi kysymyksiä aiheesta.
 5. Etsi jo etukäteen lisätietoja aiheesta.

Tunnilla:

 1. Kuuntele kurssiohjeet tarkasti. Merkitse koeviikon aikataulu, kurssin koepäivä ja tehtävien palautuspäivät kalenteriin. Kirjaa itsellesi ylös myös kurssin arvosteluperiaatteet.
 2. Palauta kurssiin kuuluvat projektityöt ja muut tehtävät ajallaan.
 3. Keskity oppitunnin aiheeseen ja tee muistiinpanoja.
 4. Merkitse ylös hankalat ja tärkeät kohdat.
 5. Tee tehtävät huolellisesti ja ole aktiivinen tunnilla.
 6. Merkitse tärkeät harjoitukset ja kotitehtävät muistiin.
 7. Tee kysymyksiä epäselvistä asioista.
 8. Kysy opettajalta, mikäli kurssimateriaalissa on sinulle epäselviä asioita.

Oppitunnin jälkeen:

 1. Kertaa tunnin jälkeen oppimaasi tekemällä muistiinpanoja, lukemalla, keskustelemalla tai harjoittelemalla käytännön tilanteita ja sovelluksia.
 2. Tee oppikirjaan alleviivauksia ja reunamerkintöjä.
 3. Keskity, kun teet kotitehtäviä.
 4. Hanki tarvittava lisämateriaali ja aloita siihen tutustuminen saman tien.
 5. Mieti, kirjoita ja harjoittele oppimaasi tai tee siitä miellekartta.
 6. Etsi aiheesta lisätietoa esimerkiksi internetistä tai kirjoista ja tee lisäharjoituksia aiheesta.
 7. Tee kurssiin kuuluvat palautettavat työt hyvissä ajoin.

 

Vinkit ovat Sanoma Pron Lukiosuunta-oppimateriaalista.

Kenelle: Opiskelijat