3

Digitaalisuus opiskelussa

Viisi trendiä: Näin digitalisaatio auttaa opettajaa ja innostaa oppilasta

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia muun muassa yksilölliseen opettamiseen ja välittömän palautteen antamiseen.

1. Opettajan materiaalien rikastuminen ja palvelullistuminen

Digitaalisuuden ansiosta opetuksessa käytettävät aineistot monipuolistuvat. Tarjolla on entistäkin enemmän vaihtoehtoisia aineistoja erilaisiin opetustilanteisiin. Digitaalisia oppimateriaaleja käytettäessä opettajan on helpompi poimia kuhunkin tarpeeseen parhaiten sopivat sisällöt haluamassaan järjestyksessä.

Opetus palveluna -ajattelu leviää: Erona painettuihin materiaaleihin, digitaaliset opetusmateriaalit hankitaan määräaikaisina lisensseinä ja niiden sisältöä päivitetään jatkuvasti.

2. Uudenlaiset tavat omaksua sisältöä

Oppimateriaalien niin sanottu hybridikäyttö on yleisin malli kouluissa. Opetuksessa käytetään sekä painettuja että digimateriaaleja, ja opettaja valitsee niistä tilanteeseen sopivimmat. Tyypillisessä mallissa oppilailla on kirjat, ja muu oppilaan ja opettajan materiaali on digitaalista.

Lisätty todellisuus (engl. augmented reality, AR) yhdistää painetun materiaalin ja digitaaliset sisällöt uudella tavalla, kuten uudessa Arttu-sovelluksessa. Kun oppilas tarkastelee painettua kirjaa puhelimeen ladatun sovelluksen avulla, näkee hän video- ja äänisisällöt suoraan mobiililaitteestaan.

3. Yksilöllinen oppiminen

Yksilöllisessä oppimisessa tavoitellaan jokaiselle oppilaalle parasta oppimistulosta huomioimalla hänen oma tasonsa. Digipalveluiden avulla opettaja voi joustavasti rakentaa erilaisille oppijoille räätälöityjä oppimispolkuja. Oppilaan motivaatio kasvaa, kun hän saa tehdä itselleen sopivan tasoisia tehtäviä. Samalla opettajan ajankäyttö tehostuu, kun hän voi kohdistaa aikansa kullekin oppijalle tarpeen mukaan.

4. Reaaliaikainen arviointi ja palaute

Opettaja voi tehdä arviointia ja antaa palautetta suorituksista reaaliaikaisesti oppitunnin aikana Ohjaamon avulla. Välitön ja jatkuva palaute motivoi oppilaita harjoittelemaan enemmän. Arviointi liittyy myös edelliseen, yksilöllisen oppimisen trendiin. Suoriutumisen perusteella opettaja voi eriyttää oppilaita tarjoamalla heille juuri oikeantasoisia sisältöjä.

5. Mobiilioppiminen ajasta ja paikasta riippumatta

Mobiililaitteiden ja nopeiden internet-liittymien ansiosta oppiminen onnistuu myös luokkahuoneen ulkopuolella. Mobiiliopiskelu on monimuotoista; käytössä ovat muun muassa äänikirjat, yksilöllinen harjoittelu, videosisällöt ja virtuaalitodellisuus.

Lue myös Helsingin Sanomien julkaisema artikkeli digitaalisesta opiskelusta Educa-messuilta » 

Kenelle: Vanhemmat Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Näin Kompassi-työkalu auttaa opettajaa arvioinnin eri askelissa

Digitaalisuus opiskelussa

MaKeKo-digikokeet auttavat tunnistamaan oppilaiden tuen tarpeita