3

Inspiraatiota opetukseen

Uudet oppimateriaalit arkkitehtuuri ja rakentaminen ‑koulutusalalle

Etenkin rakennus- ja talotekniikka-alalla on pitkään ollut tarvetta uusille ja ajankohtaisille oppimateriaaleille.

Oppilaitoksissa oppimateriaalin hankkimiseen on liittynyt haasteita, sillä vaikka tietoa on saatavilla paljon, se on usein melko hajanaista.  Sanoma Pro on päättänyt toteuttaa kattavan tuotekokonaisuuden tukeakseen ammatillisen koulutuksen laatua.

– Teetimme syksyllä 2014 kyselyn toisen asteen ammatillisen koulutuksen arkkitehtuuri ja rakentaminen -alojen opettajille. Kyselyyn vastanneilta opettajilta saimme runsaasti ideoita tulevaa oppimateriaalia varten. Samalla selvisi, että etenkin rakennustekniikan ja talotekniikan aloilla on tarvetta nykyaikaiselle oppimateriaalille, kertoo Sanoma Pron ammatillisen opetuksen kehityspäällikkö Tomi Uschanov.

– Ammatillisessa opetuksessa on erittäin tärkeää, että oppimateriaalien sisältö perustuu käytössä oleviin opetussuunnitelmiin ja huomioi erilaisten opiskelijoiden tarpeet. Oppimateriaalien tulee palvella opiskelijoita myös opintojen jälkeen, Uschanov kommentoi.

Uudet oppimateriaalit

Alkuvuodesta 2017 ilmestyy yhteensä kolme tuoteperhettä:

Tekniikan matematiikka – Rakennus- ja talotekniikka
Talotekniikka
Rakentamisen perusteet

Sarjat ilmestyvät sekä painettuina kirjoina että digikirjoina. Kaikkiin sarjoihin kuuluu myös opettajan digiaineisto, joka sisältää mm. harjoitustehtävien ratkaisut. Opettajan digiaineistot valmistuvat elokuussa 2017.

Rakentamisen perusteet -oppimateriaali on tarkoitettu opiskelijan ensimmäiseksi oppikirjaksi rakennusalan opintoihin. Materiaali soveltuu ensimmäisen vuoden opintokokonaisuuksiin. Teoksessa käydään läpi tavallisimmat rakennusmateriaalit, työvälineet ja -koneet, rakennustyömaan vaiheet, työturvallisuus, piirustukset ja perustustyöt.

Talotekniikka-oppimateriaali on tarkoitettu perusteokseksi talotekniikan opintoalalle. Lisäksi teos sopii hyvin myös kiinteistöpalvelujen perustutkinnon opiskelijoille.  Teoksessa lähdetään liikkeelle talotekniikan perusteista, minkä jälkeen tutustutaan tarkemmin lämmitykseen, talotekniikan järjestelmien huoltoon ja korjaukseen sekä putkistoihin.

Molempien kirjojen tekijät toimivat ammatillisina opettajina ja tuntevat hyvin alan opetuksen tarpeet sekä opiskelijoiden että työelämän näkökulmasta.

– Tarkoitus on tehdä myös jatkoteoksia nyt julkaistaviin kirjoihin. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ideoita uusista oppimateriaaleista, Uschanov sanoo.

Tekniikan matematiikka – Rakennus- ja talotekniikka on uusi alakohtainen matematiikan kirja ammatillisen toisen asteen arkkitehtuuri ja rakentaminen ‑opintokokonaisuuden opiskelijoille. Tekniikan matematiikka ‑sarjaan on tulossa omat teoksensa myös kone- ja tuotantotekniikan sekä sähkötekniikan ja elektroniikan opiskelijoille. Runsaat alakohtaiset tehtävät ja esimerkit tukevat kullakin alalla tarvittavien matemaattisten taitojen oppimista. Kokeile demoa tästä >

Avainsanat: Ammatillinen koulutus
Kenelle: Opettajat