3

Artikkeli

Näin Kampus kehittyy – aiemmin tehdyt päivitykset

Tutustu aiemmin tehtyihin päivityksiin

Vuoden 2022 aikana tehdyt Kampus-päivitykset löydät täältä.

Näin Kampus päivittyi joulukuussa 2021

 • Mahdollistimme .py-päätteisten tiedostojen lataamisen Kampukseen
 • Itsearvioinnin asetuksissa näkyy nyt miltä itsearviointivalikko näyttää
 • Paransimme toimivuutta tabletilla

Näin Kampus päivittyi marraskuussa 2021

 • Näytetään opettajalle oppilaslistauksessa mikäli joltain ryhmän oppilaalta puuttuu lisenssi
 • Näytetään käyttäjälle ryhmään saapuessa, ettei hänellä ole lisenssi voimassa osaan sisällöistä
 • Itsearvioinnin asetusten selkiyttämistä ohjetekstein ja esikatseluin
 • Abitti-matematiikkaeditorin päivitys uusimpaan versioon
 • Sisältönäkymissä (sekä teoria että tehtävät) on opettajalla käytössä vapaapiirtotyökalu. Työkalu on tarkoitettu auttamaan opetustilanteita.
 • Paransimme navigoitavuutta

Näin Kampus päivittyi lokakuussa 2021

 • Opettaja voi nyt suodattaa vain tehtävänannoissa annetut tehtävät.
 • Opettajan luomassa tehtävässä on nyt mahdollista valita normaalin tekstieditorin tai tiedoston latauksen lisäksi myös matematiikkaeditori vastausvaihtoehdoksi
 • Helpotimme navigointia jaksojen välillä.
 • Nostimme pyynnöstä avointen kirjoitustehtävien merkkimäärärajaa 2500 merkistä 7500 merkkiin
 • Nostimme pyynnöstä opettajan lataamien tiedostojen rajaksi 100 Mb.
 • Sallittuihin tiedostomuotoihin on lisätty matemaattisissa aineissa tarvittavia tiedostomuotoja kuten Geogebra, TI-Inspire ja Marvin Scetch

Näin Kampus päivittyi syyskuussa 2021

 • Lisenssien jakaminen Kampus-ryhmän perusteella

Näin Kampus päivittyi elokuussa 2021

 • Geogebra-aplettien lisääminen lukion matematiikan sisältöihin

Näin Kampus päivittyi kesäkuussa 2021

 • Kaikissa avotehtävissä tulee nyt itsearviointi oletuksena kaikkien avotehtävien jälkeen. Opettaja voi määritellä itsearvioinnin näkymään kaikissa tehtävissä tai poistaa sen kaikista tehtävistä. Oppilaiden itsearviointien tulokset näkyvät Ohjaamossa tehtävien vastausten yhteydessä.
 • Opettaja voi määritellä mallivastausten näkyvyyden niissä tehtävissä, joissa mallivastaus tulee näkyviin vihreään laatikkoon tehtävän lähettämisen jälkeen. Näkyvyys voidaan määritellä koko ryhmän sisällön osalta sekä jakso- että tehtäväkohtaisesti
 • Ryhmän jäsenten listaukseen pääsee etusivulta ja ryhmän aloitussivulta.
 • Lisäsimme myös linkkejä lisenssinhallintaan niin etusivulle kuin ryhmän aloitussivullekin.

Näin Kampus päivittyi toukokuussa 2021

 • Tehtävien vaikeustasot näkyvät nyt sisältövirrassa niiden tehtäien osalta, joihin tekijät ovat ne määritelleet
 • Toimme ylänavigaatioon myös tekstit löydettävyyden helpottamiseksi
 • Avointen tehtävien monipuolisempi kommentointi. Opettaja voi yliviivata oppilaan tekstivastausta pitkissä kirjoitustehtävissä ja antaa palautetta liittyen merkittyihin kohtiin
 • Paransimme myös liikkumista tehtävien ja oppilaiden välillä

Näin Kampus päivittyi huhtikuussa 2021

 • Tekstejä on tiivistetty eli rivivälejä, tekstikokoa ja marigaaleja on pienennetty käyttäjien toiveesta tekstin hahmotettavuuden parantamiseksi.

Näin Kampus päivittyi maaliskuussa 2021

 • Opettajalle mahdollisuus näyttää monikohtaisissa tehtävissä oikeat vastaukset oppilaille kohta kohdalta esimerkiksi luokkatilanteessa kotitehtäviä läpi käydessä.
 • Päätteelisen fontin lisääminen matematiikan, fysiikan ja kemian LOPS2021-demoihin
 • Parannuksia ja virheenkorjauksia mm. Abitti-matematiikkaeditorin siistimistä

Näin Kampus päivittyi helmikuussa 2021

 • Opettajalle mahdollisuus avata osan alunperin vain opettajalle tarkoitetuista materiaaleista myös oppilaan käyttöön
 • Parannuksia ja virheenkorjauksia

Näin Kampus päivittyi tammikuussa 2021

 • Aineistojen yhdistäminen esimerkiksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai LOPS21 moduuleiden yhdistämistä varten.
 • Mahdollisuus antaa Ohjaamossa palautetta kaikkiin tehtäviin.
 • Apuvälineitä linkittämiseen: löydät sisältösivuilta ja sisältövirrasta lukujen otsikoiden vierestä mahdollisuuden kopioida linkin suoraan haluamaasi kohtaan.
 • Parannuksia ja virheenkorjauksia mm.: Palapelitehtävän palojen suhteuttaminen sisältöön.

Näin kehitimme Kampusta marraskuussa 2020

 • Tehtäväkeskus auttaa nyt myös eriyttämisessä. Voit määritellä kenelle tai keille tehtävänanto on tarkoitettu.
 • Meiltä on paljon toivottu mahdollisuutta luoda sisältöön uusia jaksoja, lukuja tai kappaleita. Tämä on nyt mahdollista. Luodut jaksot on toistaiseksi tarkoitettu vain omien materiaalien, kuten linkkilistojen paikaksi, mutta valmiiden jaksojen sisälle luotuihin lukuihin ja kappaleisiin voit siirtää myös Sanoma Pron materiaaleja. Muistathan jo aiemmin olleen mahdollisuuden muokata valmiiden jaksojen, lukujen ja kappaleiden nimiä. Näillä toiminnoilla pääset muokkaamaan sisällön rakenteen juuri omaan opetustyyliisi sopivaksi.
 • Voit nyt myös linkittää sisältöjä oppilaillesi Kampuksen ulkopuolelle kopioimalla sivun osoitteen linkiksi.

Näin kehitimme Kampusta elo-syyskuussa 2020

 • Kampuksen odotettu toiminnallisuus, Tehtäväkeskus, on nyt käytössäsi. Tehtäväkeskuksessa valitset helposti ne tehtävät tai teoriaosuudet, jotka haluat oppilaiden tekevän. Voit liittää tehtävänantoon ohjetekstin ja haluttaessasi myös määräpäivän. Pääset Tehtäväkeskukseen luomasi ryhmän kautta, napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa tehtävät-kuvaketta.
 • Toinen odotettu ominaisuus on mahdollisuus luoda oma tehtävä sisältövirtaan. Pääset luomaan tehtävän samasta paikasta kuin muutkin opettajan omat sisällöt. Voit halutessasi liittää tehtävään linkin, ja oppilaat voivat vastata tehtävään valintasi mukaan joko kirjoittamalla tai lataamalla vastaukseksi tiedoston. Tehtävän teko toimii samalla ajatuksella kuin entisessä palautuskansiossa.

Kampus uudistui kesällä 2020

 • Kampuksen sisältövirta kehittyi aimo harppauksen eteenpäin. Nyt sisältövirrasta on helppo löytää teoriat ja tehtävät sekä hahmottaa, missä kohtaa kurssia on menossa. Parannusta tuli myös sisällysluettelon toiminnallisuuteen.
 • Kehitimme opettajan mahdollisuuksia jaksottaa kurssia omaan opetukseen sopivaksi.
 • Lisäsimme sisältöihin Readspeaker-linkit, joilla käyttäjä voi kuunnella kaikkia sivun tekstejä.
 • Kampukseen tuli odotettu toiminallisuus, joka mahdollistaa vastaamisen avoimiin tehtäviin tiedostolla.
 • Kehitimme palautteen antamista ja toimme palautemahdollisuuden osaan tehtävistä. Tämä ominaisuus laajenee myöhemmin kaikkiin tehtäviin.

Huhtikuussa 2020 tehdyt parannukset

Näitä kehitimme:

 • Toimme aineistoihin Readspeaker-lukutyökalun. Nyt voit kuunnella tekstit ääneen luettuna myös niissä sisällöissä, joissa tekstejä ei ollut tähän mennessä tehty äänitiedostoiksi. Readspeaker on käytössä kieliä lukuun ottamatta kaikissa aineistoissa.
 • Päivitimme Abitti-editorin uusimpaan versioon.
 • Kehitimme arviointinäkymää. Tämän johdosta arviointiruudun ja arvioitavan materiaalin saa kätevästi samaan näkymään.

 Näitä korjasimme:

 • Sisäänkirjautumiseen ja sisältöjen päivittämiseen liittyviä ongelmia.

Maaliskuussa 2020 tehdyt parannukset

Näitä kehitimme:

 • Opettaja voi nyt antaa oppilaille palautetta pitkiin kirjoitustehtäviin Ohjaamossa. Palautteenanto koskee tehtäviä, joissa on yksi vastauskenttä. Palautetta pääsee antamaan avaamalla Ohjaamossa oppilaan tehtävän.
 • Tekniseen suorituskykyyn ja -varmuuteen vaikuttavia parannuksia.

Näitä korjasimme:

 • Jakson ja luvun uudelleennimeämiseen liittyviä virheitä sekä Ohjaamon navigointiin liittyviä virheitä.

Helmikuussa 2020 tehdyt parannukset

Näitä kehitimme:

 • Paransimme latausnopeutta virrassa, sisällöissä ja Ohjaamossa.
 • Avautuva nostolaatikko on nyt oletuksena kiinni ja sen saa halutessaan avattua klikkaamalla.
 • Jatkossa Ohjaamo avautuu oikean jakson kohdalta, kun opettajaa menee sinne virrasta tai sisällöstä.
 • Linkitimme sivun alareunaan seuraavat jaksot, niissä jaksoissa, joissa on vähän sisältöä.

Näitä korjasimme opettajilta saadun palautteen perusteella:

 • Korjasimme Microsoft Edge -selaimella tapahtuneet navigointivirheet.
 • Tehtyjen tehtävien määrästä kertovat prosenttiluku näyttää nyt Ohjaamossa oikeaa lukua.
 • Teimme korjauksia, joiden myötä kaikki vihjelaatikot näyttävät nyt tekstin kokonaan.
 • Kaikki tehtävät avautuvat nyt alalaitaan, eivätkä alkuun.

Tammikuussa 2020 tehdyt parannukset

Tammikuussa kehitimme eteenpäin Ohjaamoa ja paransimme Kampuksen yleistä käytettävyyttä:

 • Selkeytimme navigointia ja helpotimme lukujen tehtävien hahmottamista.
 • Muokkasimme opettajan näkymää niin, että siinä voi valita näkeekö yhden oppilaan vai koko ryhmän suoritukset koko aineiston, jakson tai lukujen tasolla.
 • Muokkasimme oppilaan näkymää niin, että oppilas näkee nyt suorituksensa koko aineiston, jakson ja lukujen tasolla.
 • Lisäsimme Ohjaamoon linkin, josta pääsee takaisin sisältövirtaan.
 • Opettaja näkee ryhmän nimen nyt niin ryhmän sisällä kuin Ohjaamossa.

Lisäksi teimme muutamia pieniä virheenkorjauksia, kuten korjasimme kääntökortti-tehtäviä.

Avainsanat: Kampus


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Näin kampus kehittyy

Digitaalisuus opiskelussa

Kampuksen ominaisuudet opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Digitaalisuus opiskelussa

Digitaalista Kampus-palvelua kehitetään palautteen pohjalta – Näin opettajat ovat ottaneet palvelun vastaan