3

Yritysvastuu

Olemme Suomen suurin oppimateriaalikustantaja. Olemme mukana kymmenien tuhansien oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien elämässä. Oppimateriaaliemme avulla autamme oppilaita saavuttamaan hyviä oppimistuloksia sekä tehostamme opettajien työtä.

Parhaat oppimistulokset saavutetaan, kun oppilaat ovat innostuneita oppimisesta ja opettajat voivat tehdä työtään tehokkaasti.

Meillä on vuosikymmenien kokemus maailman parhaimpiin kuuluvista koulutusjärjestelmistä. Työskentelymme perustuu opettajien ja oppilaiden syvälliseen ymmärtämiseen ja asiantuntemukseen opetuksen suunnittelusta. Painetut ja digitaaliset oppimateriaalimme auttavat opettajia antamaan mahdollisimman paljon aikaa ja huomiota yksittäisille oppilaille.

Teemme yhteistyötä ja käymme vuoropuhelua valtionhallinnon ja koulutuksen keskeisten sidosryhmien kanssa, jotta voimme sovittaa oppimisratkaisumme yhteiskunnan tarpeisiin ja kehittää yhdessä oppimisvaikutuksen mittaamisen menetelmiä.

Lue lisää: Sanoma-konserni – vastuullisuus