3

Yhteinen tekijä

Yhteinen tekijä on innovatiivinen uutuus lukion matematiikan ensimmäiselle kurssille.

Sarjan esittely

Ainutlaatuinen mahdollisuus kokea lyhyen ja pitkän matematiikan opiskelua ennen päätöksentekoa

Yhteinen tekijä (LOPS 2016) valmistuu uudenlaiseen tilanteeseen, jossa lukiolaiset aloittavat matematiikan opiskelunsa yhteisellä kurssilla. Sarja rohkaisee pohtimaan matematiikan merkitystä eri elämänalueilla sekä kehittämään omaa matemaattista ajattelua. Esitystapa korostaa opiskelijan omaa aktiivista roolia käsitteiden rakentumisessa. Teoria on kirjoitettu selkeällä, lukiolaiselle helposti omaksuttavalla tavalla. Monipuoliset esimerkit ja runsaat perustehtävät soveltuvat hyvin perustaidoille ja syventävät esimerkit ja tehtävät tarjoavat haasteita nopeammin eteneville opiskelijoille. Symbolisen laskennan käyttöä opetetaan luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Yhteinen tekijä -materiaalilla opettajan on helppo suunnitella opetusta ja se soveltuu hyvin erilaisille pedagogisille näkemyksille. Digikirja sisältää mm. tehtävien ratkaisut ja linkit lisämateriaaleihin. Digitaaliset lisämateriaalit tarjoavat opettajalle tehokkaan työkalupakin.

Arttu-sovellus herättää kirjan sivut henkiin

Video- ja äänisisällöt herättävät painetun oppimateriaalin henkiin. Ne avautuvat Arttu-sovelluksella kätevästi opiskelijan omassa mobiililaitteessa.

Yhteinen tekijä -sarjan vahvuudet

  • Uusi yhteinen ykköskurssi pitkään ja lyhyeen matematiikkaan.
  • Tehtäväsarjat on suunniteltu niin, että ne sopivat monen tasoisille opiskelijoille.
  • Harjoitellaan symbolisen laskennan käyttöä.

Tekijät

Markku Ekonen, Sanna Hassinen, Paavo Heiskanen, Katariina Hemmo, Päivi Kaakinen, Jorma Tahvanainen ja Timo Taskinen.

Uusi OPS ja Tekijä yhteinen

Tekijämme ovat koonnet yhteen miten Tekjä yhteinen -kurssi vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Lue lisää

Lue kiinnostavat artikkelit

Tutustu sarjoihin

Valitse parhaat sarjat matematiikan ja fysiikan opetukseen.

Kaipaatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä