3

Taitajaksi

Taitajaksi-sarjan avulla onnistut!

Liiketalouden toisen asteen Taitajaksi-sarja on muovautunut opiskelijoiden käsissä

Taitajaksi-sarja tarjoaa monipuoliset materiaalit opetuksen ja opiskelun tueksi. Sarja sisältää yhdeksän tuotetta, jotka vastaavat uusiin liiketoiminnan tutkinnon perusteisiin (2018).

Ammatillisille oppilaitoksille suunnatun sarjan oppimateriaaleissa on huomioitu nuori peruskoulusta tullut opiskelija mahdollisimman selkeällä ja visuaalisesti innostavalla ulkoasulla.

Palvelun taitajaksi

Kirjan teemoja ovat asiakaslähtöinen liiketoiminta ja asiakaspalveluun valmistautuminen, asiakaspalvelu eri kanavissa sekä myönteisen asiakaskokemuksen edistäminen ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen. Kirjassa on runsaasti tehtäviä, jotka kannustavat omaan pohdintaan, tiedonhankintaan, suunnitteluun ja ideointiin sekä ryhmässä toimimiseen. Kirja soveltuu oppimateriaaliksi erityisesti liiketoiminnan perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnon osaan.

Osta tuote ›

Kannattavuuslaskennan taitajaksi

Teemoina ovat yrityksen tuotot ja kustannukset, erilaiset kustannusrakenteet ja liiketoimintamallit sekä kannattavuuden ja rahoituksen tunnusluvut. Kannattavuuden ja rahoituksen suunnittelua lähestytään myös budjetoinnin näkökulmasta. Kirja sisältää käytännönläheisiä esimerkkejä ja tehtäviä. Se soveltuu merkonomiopintojen tutkinnon osaan Tuloksellinen toiminta sekä Projektissa toimiminen ja myös muihin kannattavuuslaskennan opintoihin. Materiaaliin on saatavana tehtävien ratkaisut.

Osta tuote ›

Yritystoiminnan taitajaksi

Kirja sopii liiketoiminnan tutkinnonperusteen mukaisiin tutkinnonosiin Yritystoiminnan suunnittelu, Yrityksessä toimiminen ja Tuloksellinen toiminta. Kirjan edetessä opiskelija voi muodostaa liiketoimintasuunnitelman laskelmineen tai tarkentaa jo toimivan yrityksen suunnitelmaa. Kirja sopii kaikille aloille yritystoiminnan opintoihin. Tehtävät ohjaavat kirjan liiketoimintasuunnitelman
laatimiseen.

Osta tuote ›

Taloushallinnon taitajaksi


Kirjassa käsitellään kirjanpidon ja palkanlaskennan perusteet sekä laskutus ja reskontra. Kirjan avulla opiskelija oppii kirjaamaan tavanomaiset liiketapahtumat, laskemaan tavallisen palkan sekä hoitamaan laskutusta, maksukehotuksia ja osto- ja myyntireskontraa. Kirjaa voidaan käyttää myös näyttötutkintoihin valmistavassa koulutuksessa sekä itseopiskelussa. Kirjassa on runsaasti eritasoisia harjoitustehtäviä ja tositeharjoitus. Kirjan 8. painoksessa on huomioitu Verohallinnon uudistukset arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten osalta. Kirjaan liittyy Opettajan digiaineisto, jossa mm. tehtävien ratkaisut ja lisätehtäviä.

Osta tuote ›

Laskutuksen taitajaksi

Kirjassa käsitellään myyntilaskutusta, laskumerkintävaatimuksia sekä myyntireskontran ja ostoreskontran hoitamiseen liittyviä työtehtäviä, joiden hoitaminen edellyttää asiakas-, toimittaja- ja tuoterekisterien ylläpitoa sekä myynnin ja hankintojen tiliöintiä ja arvolisäveron käsittelyä. Näitä harjoitellaan käytännönläheisten tehtävien avulla. Myyntisaatavien valvontaan liittyen käsitellään maksukehotuksia. Kirjassa on tiedonhakutehtäviä, laskentatehtäviä sekä tehtävät ohjelmalla tehtävään laskutukseen, myyntireskontraan ja ostoreskontraan. Materiaaliin on saatavana tehtävien ratkaisut.

Osta tuote ›

Tilinpäätöksen taitajaksi

Kirjassa käsitellään mikro- ja pienyrityksen tilinpäätöksen laadintaa. Tilinpäätöksen laadintaan vaikuttavaan lainsäädäntöön perehdytään kirjanpitolain ja -asetusten sekä hyvän tilinpäätöstavan keskeisten kohtien sekä esimerkkien ja tehtävien avulla. Kirja etenee kuten tilinpäätöksen laadinta käytännössäkin, kirjanpidon tarkistamisesta ja tilien täsmäyttämisestä sekä mahdollisten korjausten ja oikaisujen tekemisestä tulojen ja menojen jaksottamiseen sekä tilinpäätöskirjausten tekemiseen ja lopulta tilinpäätökseen kuuluvien raporttien laadintaan. Materiaaliin on saatavana tehtävien ratkaisut.

Osta tuote ›

Palkanlaskennan taitajaksi

Kirjassa käsitellään varsinaisen palkanlaskennan lisäksi työsuhteeseen ja ennakkoperintään liittyvää lainsäädäntöä sekä työmarkkinajärjestelmää ja työehtosopimuksia. Käytännönläheisten harjoitusten avulla opetellaan aluksi tekemään tavanomaisia palkkalaskelmia, joista edetään esimerkkien ja tehtävien avulla laajempien palkanlaskentatehtävien ja palkanlaskennan erityistilanteiden hoitamiseen. Kirja sisältää tehtäväkokonaisuudet, joiden avulla voi harjoitella koko vuoden palkanlaskentaa myös työehtosopimusta soveltaen ja palkanlaskentaohjelmaa käyttäen. Materiaaliin on saatavana tehtävien ratkaisut.

Osta tuote ›

Kaupan taitajaksi

Kirja tarjoaa kattavat perustiedot kaupan alasta. Kirjassa käsitellään kauppaa toimialana, kaupan töitä ja tehtäviä, asiakkuuksia ja markkinointiviestintää, tuotealueiden hoitamista ja asiakaspalvelua ja myyntityötä kaupassa. Myös vastuullinen kauppa ja lähiesimiehenä toimiminen käsitellään kirjassa. Kunkin luvun lopussa on tehtäviä, joissa hyödynnetään myös uutta teknologiaa.

Osta tuote ›

Tutustu digiin

Kaikki Taitajaksi-sarjan kirjat ovat saatavana myös digikirjana.

Tutustu

Tutustu artikkeleihin