3

Opastin

Opastin (OPS 2016) on oppilaanohjauksen kirja peruskoulun yläluokille.

Sarjan esittely

Uutta virtaa oppilaanohjaukseen

Kirja haastaa käyttäjänsä pohtimaan omia tavoitteitaan ja kiinnostuksen kohteitaan eri näkökulmista. Opastin helpottaa ohjausta, oli kyseessä sitten luokkamuotoinen, pienryhmä- tai yksilöohjaus. Ohjaajan materiaali on opon työkalu oppitunnin suunnitteluun ja pitämiseen.

Opastin-digikirjassa on kolme aihekokonaisuutta:

  1. Yläkoulu ja opiskelu, joka käsittelee yläkoulussa tarvittavia taitoja (mm. kielitietoisuus ja opiskelutaidot) sekä erilaisia opiskelutekniikoita.
  2. Työt ja ammatit -osiossa oppilas tutustuu käytännönläheisesti työelämään ja erilaisiin ammatteihin. Oppilas arvioi omia kiinnostuksen kohteitaan ja vahvuuksiaan sekä tutustuu erilaisiin koulutus- ja urapolkuihin.
  3. Peruskoulun jälkeen -osion tehtävät valmistavat yhteishakuun ja jatko-opintopaikan valintaan.

Opastin -sarjan vahvuudet

  • Digikirjan automaattisesti tarkistuvat tehtävät innostavat oppilaita ja helpottavat yhteishakuun valmistautumista. 
  • Digikirja auttaa oppilaita hahmottamaan omia kiinnostuksen kohteitaan ja valmiuksiaan. 
  • Kirjan piirroskuvitus haastaa oppilaiden mielikuvia ja ennakkokäsityksiä oppimisesta ja ammateista.
  • Oppimateriaali on saatavilla painettuna kirjana ja digikirjana.

Tekijät

Antti Vesivalo, opinto-ohjaaja Alppilan lukiossa. Opinto-ohjaajan koulutuksen lisäksi on myös luokanopettaja sekä historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon aineenopettaja.

Antti Värtö, oppilaanohjaaja Pasilan peruskoulussa. Kirjoittaa koulutuksesta ja ohjauksesta blogeihin Yksilöllinen opo ja Peruskoulupesula.

Digitaaliset materiaalit

Digikirja innostaa oppilaita tekemään tehtäviä ja keskustelemaan niistä luokassa.  

 ”Oppilaat tekivät tehtäviä paljon innokkaammin kuin printtikirjasta, mikä ilahdutti suuresti. Saimme paljon keskustelua aikaan. Tänä vuonna oli helpoin yhteishaku vuosiin. Jee!” -palaute digikirjasta

Oppilaan digilisätehtävät sisältävät itsearviointitehtäviä, pistelaskureita, muistilistoja ja ammattialatestejä. 

Ohjaamo auttaa opettajaa arvioimaan oppilaidensa edistymistä tehtävien tekemisessä ja havaitsemaan henkilökohtaisen ohjauksen tarpeet.

Tutustu ja lue lisää