3

Jokaisen yhteiskuntaoppi

Lukion sarjamme Jokaisen yhteiskuntaoppi kannustaa itsenäiseen ajatteluun ja antaa erinomaiset taidot ymmärtää yhteiskunnan tapahtumia

Sarjan esittely

Jokaisen yhteiskuntaoppi -sarja auttaa ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä  

Jokaisen yhteiskuntaoppi opettaa ottamaan selvää, pohtimaan ilmiöiden taustoja ja syitä sekä perustelemaan omia mielipiteitä. Opiskelija saa välineitä arvioida asioiden alkuperää ja luotettavuutta. 

Datajournalistiset sisällöt rikastavat opiskeltavaa asiaa

Jokaisen yhteiskuntaoppi -sarjassa hyödynnetään Helsingin Sanomien arkistoa ja datajournalistisia sisältöjä. Digikirjassa ja opettajan digiaineistossa on runsaasti ajankohtaisia ja taustoittavia Helsingin Sanomien artikkeleita, videoita ja esimerkkejä.

Jokaisen yhteiskuntaoppi -sarjan vahvuudet

  • Päivittyvät digitaaliset materiaalit rikastavat ja elävöittävät yhteiskuntaopin opiskelua. 
  • Kompassi-digikokeiden avulla onnistuu niin jatkuva arviointi kuin kurssin loppukokeen tekeminen. 
  • Oppikirjojen selkeä ja pelkistetty ulkoasu auttaa keskittymään ydinasiaan. 
  • Tehtävät auttavat kertaamaan opittua, ottamaan selvää ja ajattelemaan kriittisesti.

Tekijät

Juhana Aunesluoma, Jouko Marttila, Titta Putus-Hilasvuori, Jouni Similä, Jari Ukkonen ja Laura Vuorela

Materiaalit

Opiskelijan materiaalit

Opiskelija voi valita joko painetun oppikirjan tai digikirjan. Digikirjan ulkoasu on yhdenmukainen painetun kirjan kanssa. Erona painettuun kirjaan ovat rikasteet, jotka sisältävät lisätietoa, testejä, linkkejä muun muassa Helsingin Sanomien artikkeleihin, erilaisille nettisivuille ja videoihin sekä tekstiä havainnollistavia ja avaavia elementtejä. 

Arttu-sovellus herättää kirjan sivut henkiin

Arttu-sovelluksen avulla oppilas voi kuunnella oppikirjan luvut.

Opettajan materiaalit

Opettajan digiaineisto sisältää opiskelijan digikirjan ja sen rikasteet. Lisäksi opettajalle on tehtävien vastaukset sekä tuntimuistiinpanojen muokattavat rungot.  
 
Opettajan on mahdollista hankkia luokalleen Kompassi, joka on täysin digitaalinen koetyökalu. Sen avulla kokeiden luominen, julkaisu opiskelijoille ja tulosten tarkistaminen on helppoa. Kompassi sisältää valmiita tehtäviä, joita voi hyödyntää niin jatkuvassa arvioinnissa kuin kurssikokeen laatimisessa. Siinä on myös tehtäväpohjia, joihin opettaja voi itse laatia kysymykset. Kompassin avulla opiskelijan on helppo seurata omien tavoitteiden saavuttamista ja opiskelusuoritusten kehittymistä. Kompassi myös valmentaa digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Kiinnostavat artikkelit