3

Jokaisen oikeustieto

Jokaisen oikeustiedolla eväät elämään!

Tietoja ja taitoja käytännön elämän oikeudellisiin kysymyksiin!

Jokaisen oikeustieto on kattava ja helppotajuinen oppikirja jokaista kansalaista koskettavista asioista, joissa tarvitaan ymmärrystä lainsäädännöstä. Kirjassa käsitellään lukion yhteiskuntaopin YH4 Lakitieto (2 op) -kurssin sisältöjä. Kirja tarjoaa perustietoa kansainvälistyvästä oikeusjärjestyksestä ja sen toimijoista. Kirjassa käsitellään myös erilaisia arkielämän sopimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi kaupankäyntiin, työn tekemiseen ja asumiseen. Perhe- ja perintöasiat sekä vahingonkorvaus-, rikos- ja oikeudenkäyntiasiat ovat vahvasti esillä.

Teos sisältää useita käytännönläheisiä asiakirjamalleja sekä runsaasti itsenäiseen tiedonhakuun ja sen soveltamiseen harjaannuttavia tehtäviä, jotka tuovat opiskeltavat asiat lähelle opiskelijan arkea. Oppikirjassa on tehtäviä, joiden tarkoituksena on opiskelijan johdattaminen oikeudellisten ja yhteiskunnallisten asioiden syvällisempään pohdintaan.

Sarjan vahvuudet

  • Antaa monipuolisen ja laaja-alaisen yleiskuvan Suomen oikeusjärjestelmästä, sen toimijoista, oikeudenkäytöstä ja julkisesta hallinnosta.
  • Opiskelija ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana.
  • Erilaiset asiakirjamallit tuovat käytännönläheisyyttä asioiden tarkasteluun ja auttavat opiskelijaa arjen tilanteissa.
  • Runsas tehtäväaineisto ohjaa itsenäiseen tiedonhakuun oikeudellisen tiedon eri lähteistä.
  • Tehtäväaineisto mallivastauksineen on rakennettu erilaisille tiedonetsijöille. Osaan tehtävistä voi vastata oppikirjan tekstin ja lainsäädännön perusteella, kun taas osaan edellytetään perehtymistä myös lainvalmisteluaineistoon sekä ratkaisukäytäntöön.
  • Arkielämän oikeudellisten kysymysten pohtiminen harjaannuttaa opiskelijaa arvioimaan ja soveltamaan oikeudellista ratkaisuaineistoa.

Sarjan tekijät: Jouni Pirinen ja Jukka Honkanen.

Opiskelijan materiaalit

Opiskelija voi valita joko painetun oppikirjan tai digikirjanOpettajan materiaalit

Opettajan materiaali sisältää tehtävien vastaukset.

Tutustu demoon»