3

Historia ajassa

Lukion historian sarjamme rohkaisee opiskelijaa ajattelemaan itse ja tarjoaa ajankohtaisia sisältöjä opetukseen

Sarjan esittely

Historia ajassa antaa opiskelijalle erinomaiset valmiudet ymmärtää ajankohtaisia tapahtumia ja historiantutkimuksen periaatteita 

Sarja opettaa opiskelijaa perustelemaan omia kannanottojaan kriittisesti ja luomaan omia näkemyksiään historian tapahtumista. Se kannustaa hankkimaan lisää tietoa ja auttaa pohtimaan tiedon alkuperää ja luotettavuutta. Sarjan kantava ajatus on kannustaa opiskelijaa vertailemaan erilaisia tietoja. 

Datajournalistiset sisällöt sitovat historian osaksi nykyhetkeä 

Historia ajassa -sarjassa hyödynnetään Helsingin Sanomien arkistoa ja datajournalistisia sisältöjä. Digikirjassa ja opettajan digiaineistossa on lukuisia ajankohtaisia ja taustoittavia Helsingin Sanomissa julkaistuja artikkeleita ja videoita. Ne on valittu sillä perusteella, että ne tuovat kulloinkin käsiteltävät historian teemat lähemmäksi nykypäivää ja opiskelijan kokemusmaailmaa. 

Historia ajassa -sarjan vahvuudet

  • Erinomaiset digitaaliset materiaalit saavat historian elämään: erilaiset videot ja artikkelit rikastavat oppimista. 
  • Kompassi-digikokeiden avulla onnistuu niin jatkuva arviointi kuin kurssin loppukokeen tekeminen.
  • Tehtävissä painottuvat historian taitojen harjoittelu ja ajattelun taidot.

Tekijät

Juhana Aunesluoma, Ari Höyssä, Anu Lahtinen, Ulla Lehtonen, Titta Putus-Hilasvuori, Erika Ripatti, Jouni Similä, Jari Ukkonen ja Laura Vuorela

Materiaalit

Opiskelijan materiaalit

Opiskelija voi valita joko painetun oppikirjan tai digikirjan. Digikirjan ulkoasu on yhdenmukainen painetun kirjan kanssa. Erona painettuun kirjaan digikirja sisältää mm. HS-artikkeleita, videoita, testejä ja paljon muuta.

Arttu-sovellus herättää kirjan sivut henkiin

Arttu-sovelluksen avulla oppilas voi kuunnella oppikirjan luvut.

Opettajan materiaalit 

Opettajan digiaineisto sisältää opiskelijan digikirjan ja sen lisäsisällöt. Lisäksi opettajalle on tehtävien vastaukset sekä tuntimuistiinpanojen muokattavat rungot.

Opettajan on mahdollista hankkia luokalleen Kompassi, joka on täysin digitaalinen koetyökalu. Sen avulla kokeiden luominen, julkaisu opiskelijoille ja tulosten tarkistaminen on helppoa. Kompassi sisältää valmiita tehtäviä, joita voi hyödyntää niin jatkuvassa arvioinnissa kuin kurssikokeen laatimisessa. Siinä on myös tehtäväpohjia, joihin opettaja voi itse laatia kysymykset. Kompassin avulla opiskelijan on helppo seurata omien tavoitteiden saavuttamista ja opiskelusuoritusten kehittymistä. Kompassi myös valmentaa digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin.