3

Digitaalisuus opiskelussa

Reaaliaineiden digitaaliset työkalut elävöittävät opetusta

Uusi opetussuunnitelma on tuonut paljon muutoksia niin opetukseen kuin oppimateriaaleihin. Etenkin opetusmateriaalien digitaaliset ratkaisut ovat kehittyneet huimasti kaikissa oppiaineissa.

Vieraiden kielten opiskelussa on totuttu monipuolisten materiaalien hyödyntämiseen ja nyt uusia, elämyksellisiä mahdollisuuksia on tarjolla myös reaaliaineissa. Sanoma Pron reaaliaineiden kustannuspäällikön Virpi Aallon mukaan digitaalisten opetusmateriaalien suunnittelussa ensisijainen tavoite on ollut helpottaa opettajien työtä.

– Tuotekehityksessä lähdimme miettimään, mitä kaikkea opettaja tarvitsee oppitunnin aikana ja miten tunteja voisi elävöittää. Tältä pohjalta on syntynyt useita uusia ratkaisuja, jotka ovat pedagogisesti vahvoja ja innostavat niin opettajia kuin oppilaita, Aalto kertoo.

– Paras palaute opettajilta on, kun he huomaavat digiopetusmateriaalin hyödyt ja ihmettelevät, kuinka oikein tulivat ennen toimeen, Aalto naurahtaa.

Digiopetusmateriaaleissa aineistot ovat myös helposti löydettävissä. Esimerkiksi maantiedon Geoidi-sarjassa kaikki kartat ja karttapohjat ovat aina opettajan saatavilla, ja ne on tuotu mukaan jokaiseen lukuun.

Yhteistyö Helsingin Sanomien kanssa tuo ajankohtaisuutta ja yhteiskunnallista näkökulmaa tehtäviin

Helsingin Sanomien kanssa aloitettu yhteistyö on tuonut Sanoma Pron oppimateriaaleihin elämyksellisiä sisältöjä, ajankohtaisia ja opiskeltavaan aiheeseen liittyviä artikkeleita, testejä, äänestysmahdollisuuksia ja kuvien rinnakkaista vertailua. Opiskeltavaan aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit sopivat esimerkiksi ylöspäin eriyttämiseen, ja kuvien tarkastelu auttaa jokaista oppilasta kehittämään uusia taitoja.

Videot ja animaatiot elävöittävät opiskelua

Digiopetusmateriaalit sisältävät luonnollisesti myös paljon erilaisia videoita ja animaatioita, jotka on tuotettu aina sarjakohtaisesti.

– Nyt opettaja löytää opiskeltavaan aiheeseen sopivia videoita suoraan oppimateriaalista. Olemme tuottaneet ja koonneet digiopetusmateriaaliin sellaisia videoita, jotka liittyvät kuhunkin käsiteltävään aiheeseen ja ovat oppilaille sopivia, Aalto kertoo.

– Geoidi-sarjasta löytyy myös erilaisia animaatioita esimerkiksi kasvihuoneilmiöstä, tuulen syntymisestä ja ilmastodiagrammin tekemisestä. Animaatiot toimivat loistavasti, kun tutustutaan uuteen aiheeseen tai vaihtoehtoisesti niiden avulla voi kerrata opittuja asioita, Aalto toteaa.

Ääneen luetut tekstit eriyttävät ja tuovat vaihtelua opiskeluun

Äänikirjoja hyödynnetään nykyään paljon myös oppimateriaaleissa. Niistä on apua etenkin maahanmuuttajaoppilaille ja eritysopetusta tarvitseville, mutta ne tuovat vaihtelua ihan kaikille.  Äänikirjat löytyvät myös oppilaan digikirjoista.

Uudenlaisen arvioinnin tukena

Digiopetusmateriaaleissa on panostettu uudenlaiseen arviointiin. Esimerkiksi Historian ja Yhteiskuntaopin taitaja -sarjassa arviointi liittyy niin oppilaan työskentelyyn, aktiivisuuteen kuin oppiaineen taitoihin. Digiopetusmateriaalin kertausosiossa on jaksokohtaiset itsearvioinnit, joilla oppilas voi arvioida oppimiaan sisältöjä ja taitoja. Arvioinnin voi toteuttaa myös vertaisarviointina.

Sarjasta riippuen opettajalla on käytettävissään joko Kompassi-digikokeet tai erilliset tulostettavat kokeet, kuten Taitaja-sarjassa. Tulostettavien kokeiden koepankista opettaja löytää jaksokohtaisesti eritasoisia tehtäviä, joista voi koostaa kullekin ryhmälle sopivantasoisen kokeen. Opettaja voi muokata tehtäviä ja luoda myös omia kysymyksiä. Koepankissa on valittavissa jaksokohtaiset itsearvioinnit ja Ota selvää -tyyppisiä kysymyksiä, joilla voi harjoittaa tiedonetsintätaitoja koetilanteessa.

Kaikkien uutuussarjojen digiopetusmateriaaleista on tehty demoja, joiden avulla sarjasta saa hyvän yleiskäsityksen. Käy kokeilemassa!

Avainsanat: Yläkoulu
Kenelle: Opettajat