3

Vinkit vanhemmille

Peruskoulun opetussuunnitelma pähkinänkuoressa

Uudesta opetussuunnitelmasta on puhuttu paljon, mutta monelle vanhemmalle on saattanut jäädä epäselväksi, mitkä sen suurimmat muutokset ovat.

Uuden OPSin tarkoituksena on:

– Edistää koulutuksen tasa-arvoa ja taata osaamisen tason säilyttäminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

– Herättää oppilaissa aitoa kiinnostusta oppimista kohtaan. Osallistamalla oppilaita enemmän ja lisäämällä heidän aktiivisuuttaan oppimisessa uskotaan motivaation ja innostuksen kasvavan. Oppimisen tulisi olla merkityksellistä ja onnistumisen kokemuksia.

– Päivittää opiskeltavia sisältöjä tämän päivän ja tulevaisuuden tieto- ja taitovaatimuksia vastaaviksi lisäämällä mm. teknologian, tieto- ja viestintätaitojen osuutta opiskelussa (esim. ohjelmointi on jatkossa osa matematiikan sisältöjä). Tiettyjen olemassa olevien sisältöjen ja valinnaisten aineiden alkamisajankohtia on aikaistettu (esim. toinen kotimainen kieli ja yhteiskuntaoppi alkavat aiemmin kuin ennen).

– Varmistaa, että jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat tulevat huomioiduksi ja oppilas saa tarvittavan tuen opiskelussa. Jokainen oppilas saa asettaa opettajan ohjaamana itselleen sopivia tavoitteita ja seurata omaa edistymistään. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta opiskelustaan.

– Muokata oppimisen työtapoja tutkivaan ja kokeilevaan suuntaan. Opettajan rooli luokassa muuttuu ohjaavaksi valmentajaksi, joka auttaa oppilaita kehittymään. Opetuksessa tulisi hyödyntää monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä, mikä tarkoittaa, että oppiminen laajennetaan luokkahuoneen ulkopuolisiin oppimisympäristöihin, mukaan lukien virtuaaliset ja pelilliset ympäristöt.

– Muuttaa arvioinnin luonnetta jatkuvaksi ja vuorovaikutteiseksi. Arvioinnin tapoja monipuolistetaan ja itse- ja vertaisarvioinnin taitoja vahvistetaan koko peruskoulun ajan. Arvioinnin halutaan olevan kannustavaa ja ohjaavaa, jonka avulla jokaisella oppilaalla on mahdollista kehittää itseään. Arviointi voi olla sanallista luokilla 1–7. Myös arvioinnissa lisätään oppilaan osallisuutta.

– Korostaa kodin ja koulun yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä oppimisessa.

– Mahdollistaa kaikille oppilaille lukuvuosittain ainakin yhden projektikokonaisuuden, jossa oppilas saa yhdistellä eri tiedonalojen osaamistaan. Tätä kutsutaan monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi.

– Kehittää kaikkien oppilaiden sisältöjen ohella laaja-alaista osaamista, jonka tavoitteisiin kuuluvat:

  • ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot
  • monilukutaito
  • itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • työelämätaidot ja yrittäjyys
  • osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
Kenelle: Vanhemmat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Näin digikirja tukee lapsesi opiskelua peruskoulussa

Vinkit vanhemmille

Ajaako lastasi sisäinen vai ulkoinen motivaatio?

Digitaalisuus opiskelussa

Viisi myyttiä online-opetuksesta