3

Tulevaisuuden taidot

Miksi ohjelmointi on tärkeää?

Ohjelmointi on yksi tulevaisuuden perustaidoista – lisäksi se on hauskaa!

Ohjelmointi on yksi tulevaisuuden perustaidoista – lisäksi se on hauskaa!

Yhteiskuntamme digitalisoituu vauhdilla ja on tärkeää, että jatkossa digitaalisten palveluiden käyttämisen lisäksi ymmärrämme, miten nämä palvelut rakentuvat ja kuinka niitä kehitetään. Ohjelmointi on osa 2016 opetussuunnitelmaa. Jo tällä hetkellä, mutta erityisesti tulevaisuudessa yhä suurempi osa asioista tullaan tekemään tietokoneilla, niin palvelualoilla, tuotannossa, kuin tieteessä ja kulttuurissakin. Kaikista lapsista ei tule isona koodareita, mutta on tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus tutustua ohjelmointiin ja oppia ymmärtämään sitä.

Mitä ohjelmointi on?

Lyhyesti sanottuna, ohjelmointi on ohjeiden eli käskyjen antamista tietokoneelle suoritettavaksi. Koodaus on siis ohjeiden kirjoittamista tietokoneelle. Tietokoneelle annettavien ohjeiden on oltava tarkkoja ja täsmällisiä. Jotta tietokone osaa suorittaa annetun ohjelmointikäskyn, tulee ohjeiden myös olla juuri oikeassa järjestyksessä. Ohjelmointikieliä on olemassa satoja, mutta niitä kaikkia yhdistää sama peruslogiikka: tietokoneohjelma käsittelee käskyt annettujen sääntöjen mukaisesti ja näin saadaan aikaan haluttu lopputulos.

Miten ohjelmointia voi opettaa lapsille?

Ohjelmoinnin alkeissa on tärkeintä ymmärtää yksityiskohtaisten ohjelmointikäskyjen muodostaminen ja kuinka yksittäiset käskyt muodostavat käskysarjan eli ohjelman. Tämä edellyttää loogista päättelykykyä ja sen kehittämistä. Vaikka ohjelmointi saattaa ei-diginatiiveista-aikuisista kuulostaa aluksi monimutkaiselta, se ei ole sitä. Kuten kaikessa muussakin, niin myös ohjelmoinnin opettelussa, harjoittelu tekee mestarin. Ja mitä hauskempaa ja innostavampaa harjoittelu on, sitä helpommin oppiminen tapahtuu. Oppi&ilo on kehittänyt Robogem-lautapelin yhdessä Koodikoulun perustajan Juha Paanasen kanssa. Robogem soveltuu hyvin jo 6-vuotiaille ja on hauska tapa tutustua koodauksen alkeisiin, eli käskysarjojen muodostamiseen.

Robogem-pelin takana on vuosien ohjelmointikokemus

Oppi&ilo-sarjaan Robogem-pelin suunnitellut Juha Paananen kertoo, että hän itse aloitti ohjelmoinnin 8-vuotiaana tekemällä Commodorella omia pikku pelejä. Ammattimaisen ohjelmointityön hän aloitti 15 vuotta myöhemmin. ”Olen aivan varma, että tietokoneiden toiminnan opettelu jo lapsena on tehnyt asioiden oivaltamisen aikuisena paljon helpommaksi. Kaikista ei tietenkään tule koodareita, mutta tietokoneiden toiminnan ymmärtäminen auttaa myös niiden käytössä ja jo vähäisillä koodaustaidoilla voit automatisoida asioita, joiden tekeminen käsin kestäisi paljon kauemmin. Lisäksi koodaaminen on varsin hauska harrastus.”

Lisää ohjelmoinnista voit lukea:

Koodikoulun koostesivusto koodiopetuksesta ja -oppaista Suomessa.
Koodi2016-opas ja -verkkosivusto kertovat opettajille ja opetusalan päättäjille, miksi ohjelmointi on tärkeää ja miten sitä voi opettaa.

Robogem-peli on osa Oppi&ilo-koulupakettia.

TallennaTallenna

Avainsanat: Ohjelmointi Oppi&ilo
Kenelle: Vanhemmat


Lue seuraavaksi

Opevinkit

Vinkit opettajalle ohjelmoinnin opiskeluun

Tulevaisuuden taidot

Ohjelmoinnin opetus kuuluu kaikille luokka-asteille

Tulevaisuuden taidot

Ohjelmoinnin peruskäsitteiden opettelu