3

Opiskeluvinkit

Esseevastauksen ABC

Näiden vinkkien avulla kirjoitat hyvän esseevastauksen aineessa kuin aineessa.

Esseevastaus on asiatyylinen, yhtenäinen teksti. Se on jaettu kappaleisiin ja etenee loogisesti. Kirjoittaminen koostuu useista vaiheista, ja essee kannattaakin jakaa mielessään ainakin kolmeen osaan. 

Luo selkeä alku ja johdanto

Hyvä reaaliaineiden esseevastaus alkaa usein termien määrittelyllä. Käy alussa läpi kaikki pääkäsitteet ja johdattele lukija tekstiin esseen aiheen kuvailulla. On tärkeää herättää lukijan mielenkiinto heti alussa.

Vastaa esseen alussa seuraaviin apukysymyksiin: Mikä? Kuka? Mistä aiheessa on kysymys?

Jäsentele käsittelyosa selkeästi

Käsittele esseen keskiosassa aihetta laajemmin. Tuo esiin käsiteltävän asian merkitys, sen vaiheet ja vaikutukset. Pohdi lisäksi syy-seuraussuhteita, tee päätelmiä sekä mieti mahdollisia keinoja ratkaista käsiteltävä asia.

Hyviä apukysymyksiä, joihin esseen keskiosassa kannattaa vastata: Missä? Milloin? Millainen? Miksi? Miten? Mitä seurauksia käsiteltävällä aiheella on?

Kirjoita loppuun yhteenveto

Viimeinen lukijan mieleen jäävä asia on esseen lopetus. Päätä siis esseevastauksesi johtopäätöksiin ja yhteenvetoon. Tuo johtopäätöksiin myös jotain uutta pohtimalla varsinaista aihetta tai sitomalla se laajempaan kokonaisuuteen.

Mieti lopussa seuraavia apukysymyksiä: Mikä on aiheen merkitys? Mikä on aiheen vaikutus tulevaisuuteen?

Muistilista esseekokeeseen

  1. Lue kaikki koekysymykset läpi huolellisesti.
  2. Aloita itsellesi helpoimmasta tehtävästä.
  3. Arvioi ajankäyttösi ja seuraa sitä kokeen edetessä.
  4. Tarkista aina ennen vastaamista, että olet ymmärtänyt kysymyksen oikein.
  5. Luonnostele vastauksesi suttupaperille, esimerkiksi miellekartan avulla.
  6. Pysy aiheessa ja perusta oma pohdintasi faktoihin.
  7. Muista, että esseevastaus ei ole asialista, vaan looginen, kappaleisiin jaettu kokonaisuus.
  8. Esitä lopussa yhteenveto, johtopäätöksiä tai erilaisia näkökulmia.
  9. Kirjoita selkeää käsialaa ja käytä kaavioita, piirroksia tai taulukoita havainnollistamaan tekstiäsi. Muista nimetä tai numeroida tekemäsi taulukko!
  10.  Tarkista aina lopuksi vastauksesi ja lue koko essee vielä kertaalleen läpi.

Vinkit ovat Sanoma Pron Lukiosuunta-oppimateriaalista.

Avainsanat: opiskeluvinkit
Kenelle: Opiskelijat


Lue seuraavaksi

Opiskeluvinkit

Näin teet toimivan lukusuunnitelman

Opiskeluvinkit

Luo selkeä opiskelurutiini yo-kokeisiin

Opiskeluvinkit

Valmistaudu koeviikkoon – ota haltuun tehokas lukutekniikka reaaliaineen kokeeseen