3

Lähihoito

Monipuoliset oppimateriaalit opetukseen ja opiskeluun

Sanoma Pron oppimateriaalit säästävät opettajan aikaa ja varmistavat, että tutkinnon perusteiden mukaiset sisällöt tulevat käsitellyiksi pakollisissa opinnoissa ja osaamisalaopinnoissa. Oppimateriaalimme – niin oppikirja kuin digitaaliset aineistotkin – ohjaavat opiskelijaa ammattilaiseksi ja tarjoavat opetustyöhön monenlaisia tapoja opettaa:

 • Digitaalisten harjoitustehtävien ja videoiden avulla opiskelija voi opiskella myös itsenäisesti ja saa kosketuksen lähihoitajan työhön.
 • Kaikki oppikirjamme ovat saatavilla myös painettuna.
 • Uusimmat painetut oppikirjamme tuovat Arttu-sovelluksen kautta oppimiseen syvyyttä, ja koko kirjan sisältö on laadittu niin, että ammatillinen identiteetti alkaa rakentua pala palalta.
 • Oppimateriaalimme tukevat opetustyötä ja oppimista eri tavoilla. Voit valita juuri omaan opetukseesi sopivimman ratkaisun digitaalisesta tai painetusta aineistosta tai näiden yhdistelmästä.

Lisenssit

Sosiaali- ja terveysalan digituotteet ovat saavuttaneet suuren suosion ja tarjonneet oppilaitoksille ratkaisun etäopetuksen järjestämiseen. Digituotteita käytetään Sanoma Pro Kampuksessa.

Oppilaitos hankkii jokaiselle opiskelijalle oman lisenssin. Lisenssit jaetaan opiskelijoille Sanoma Pron tunnushallinnassa. Yksittäiset lisenssit ovat voimassa joko lukuvuoden eli 1.7.–30.6. tai kalenterivuoden 1.1.–31.12. Digipaketit ovat voimassa lukuvuoden eli 1.7.–30.6.

.

Digipaketit

Digipaketti on sujuva ja kustannustehokas tapa hankkia opiskelijan käyttöön Sanoma Pron pakollisten opintojen oppimateriaalit. Opettaja ja opiskelija saavat käyttöönsä laadukkaat tutkinnon perusteiden mukaiset digitaaliset oppimateriaalit. Digipaketin oppimateriaaleja käytetään Sanoma Pron helppokäyttöisellä ja jatkuvasti kehittyvällä Kampus-palvelulla.

Digipaketti kattaa 1. vuoden pakollisten tutkinnon osien materiaalit opiskelijoille ja opettajille. Lisäksi omana digipakettina saatavilla digiharjoitusaineistot ja matemaattisten aineiden digipaketti. Lisenssit hankitaan lukuvuodeksi tai kalenterivuodeksi kerrallaan.

Digipaketin lisenssi sisältää kaikki kyseisen paketin tuotteet. Opiskelija saa käyttöoikeuden samanaikaisesti koko digipakettiin. Käyttöoikeuden voi jakaa opiskelijalle koska vain lisenssin voimassaoloaikana. Käyttöoikeus umpeutuu aina lisenssikauden päättyessä eli joko 30.6. tai 31.12.

.

Lähihoidon digipaketit

Lähihoidon pakollisiin opintoihin on saatavilla digipaketteja, jotka eroavat anatomian materiaalin osalta.

Lähihoidon pakolliset opinnot Digipaketti A sisältää seuraavat materiaalit:

 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Turvallisen lääkehoidon perusteet
 • Anatomia: Sydän paikallaan.

Lähihoidon pakolliset opinnot Digipaketti B sisältää seuraavat materiaalit:

 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 •  Turvallisen lääkehoidon perusteet
 • Anatomia: Keho.

Hyvinvoinnin digipaketti A sisältää seuraavat materiaalit:

 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 • Turvallisen lääkehoidon perusteet
 • Anatomia: Sydän paikallaan.

Hyvinvoinnin digipaketti B sisältää seuraavat materiaalit:

 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 • Turvallisen lääkehoidon perusteet
 • Anatomia: Keho

Lisäksi omana digipakettina saatavilla digiharjoitusaineistot- ja matemaattisten aineiden digipaketti.

Lähihoidon harjoitukset -digipaketti sisältää seuraavat materiaalit:

 • Anatomia ja fysiologia -digiharjoitusaineisto
 • Hoitotyön taidot -digiharjoitusaineisto
 • Lähihoitajan lääkelaskut -digiharjoitusaineisto
 • Lääkehoidon toteuttaminen -digiharjoitusaineisto

Lähihoidon YTO opintoihin tarjoamme matemaattisen aineiden digipaketin, joka sisältää seuraavat materiaalit:

 • Fysiikkaa ja kemiaa sosiaali- ja terveysalalla
 • Lähihoitajan laskutaito.

Näin hankit Sanoma Pron oppimateriaalit

Oppimateriaalien hankintakanavat:

 • Oppilaitokset voivat hankkia kaikki oppimateriaalit – painetut oppikirjat, lisenssit ja digipaketit  välittäjiltä, kuten Kirjavälityksestä tai Kirjastopalvelusta, sekä Sanoma Pron verkkokaupasta.
 • Kuluttajat – esimerkiksi opiskelijat, joille oppilaitos ei hanki oppimateriaalia – voivat ostaa digikirjat ja painetut kirjat edelleen Sanoma Pron verkkokaupasta. Painettuja kirjoja on myynnissä myös jälleenmyyjillä.


Lisenssien, digipakettien ja painettujen kirjojen tilaaminen oppilaitokselle:

 • Jokaiselle lisenssiä käyttävälle opiskelijalle pitää tilata oma lisenssi.
 • Lisenssi ja digipaketti avataan Sanoma Pron alustalla siihen toimipisteeseen, johon tilaus on tehty.
 • Lisenssiä ei voi siirtää toiseen toimipisteeseen, mutta opiskelijalle jaettu lisenssi seuraa opiskelijaa, vaikka opiskelija vaihtaisi toimipistettä tai oppilaitosta.
 • Painetut kirjat toimitetaan siihen oppilaitoksen toimipisteeseen, johon ne on tilattu.
 • Oppilaitos jakaa lisenssin ja digipaketin lisenssioikeuden erikseen opiskelijoille Sanoma Pron alustalla.
 • Sinulla on 30 päivää aikaa perua jakaminen, jos jaoit lisenssin vahingossa väärin tai lisenssin saanut opiskelija peruikin osallistumisensa. Kun 30 päivää on umpeutunut, lisenssi katsotaan käytetyksi, eikä sitä voi tämän jälkeen palauttaa tai siirtää toiselle opiskelijalle.
 • Lisenssit ja digipaketit ovat voimassa joko lukuvuoden ajan eli 1.7.2021–30.6.2022 tai kalenterivuoden 1.1.2022–31.12.2022.

Ajankohtaista