3

Lukion opettaja, nyt on aika vaikuttaa LOPS21-materiaaleihin

12.12.2019 / Teemu Lehtonen

Lukion uusi opetussuunnitelma astuu voimaan elokuussa 2021. Meillä oppimateriaalikustantamossa on jo täysi tohina päällä – on ollut jo jonkin aikaa. Nyt haluamme vielä hakea tiettyihin kohtiin tarkennusta suuremmalta vastaajajoukolta. Kutsumme sinut, lukion opettaja, vastaamaan lyhyeen, mutta meille erittäin tärkeään kyselyyn.

Olemme yhdessä oppimateriaalitekijöidemme kanssa hyvissä ajoin valmistautumassa tulevaan opetussuunnitelmaan. Tarvitsemme kuitenkin myös laajempaa näkemystä, jotta pystymme tuottamaan parhaat mahdolliset oppimateriaalit. Siksi keräämme parhaillaan toiveita ja palautetta LOPS21-tuoteideoistamme, jotta saamme hiottua ratkaisumme mahdollisimman toimiviksi.

Marraskuussa 2019 kiersimme ympäri Suomea keräten palautetta kaavailemiimme tuoteratkaisuihin eri oppiaineiden opettajilta. Tapasimme yli 200 opettajaa. Kiitos teille kaikille mukana olleille. Kävimme kattavasti läpi muun muassa oppimateriaalien rakenteen ja visuaalisen ilmeen, arvioinnin sekä monta muuta osa-aluetta. Haimme myös kommentteja Kampus-alustamme tulevaisuuden suuntaviivoille.

Lisäksi keskustelimme yleisesti uudesta opetussuunnitelmasta. LOPS21 tuo mukanaan koko joukon uusia käsitteitä, kuten moduulit, opintojaksot ja opintopisteet. Nämä vaikuttavat omalta osaltaan opetuksen järjestämiseen ja luonnollisesti myös oppimateriaaleihin. On tärkeää, että opettajilla ja oppimateriaalin tekijöillä on jaettu näkemys siitä, mitkä asiat muuttuvat ja mitkä säilyvät uuteen opetussuunnitelmaan siirryttäessä.

Hallituksen suunnitelmissa oleva maksuton toinen aste toteutuessaan tarkoittaisi sitä, että uuden opetussuunnitelman mukaiset materiaalit hankkisi koulu, eikä enää opiskelija. Saamamme palautteen mukaan se perusasia ei kuitenkaan muuttuisi, että opettajat ja opiskelijat tarvitsevat sisällöltään laadukkaat ja ajantasaiset materiaalit suorittaessaan kursseja (tulevaisuudessa opintojaksoja) sekä valmistautuessaan yo-kokeisiin.

Saimme marraskuun palauteilloista työstettäväksemme erittäin arvokasta näkemystä siitä, millaisia digitaalisia ja painettuja oppimateriaaliratkaisuja meidän kannattaisi seuraavaan opetussuunnitelmaan toteuttaa.

Kiitos, jos vastaat kyselyymme! Siten pääset myös itse vaikuttamaan omaan työarkeesi ja omiin työvälineisiisi, jotka ovat käytössäsi yllättävän pian.

Vastaa kyselyyn tästä »

 


Teemu Lehtonen

Työskentelen Sanoma Prolla lukion ja ammatillisen koulutuksen liiketoimintajohtajana. Käsittelen blogikirjoituksissani toisen asteen koulutuksen muutoksia ja pohdin, miten opiskelijat löytäisivät palon elinikäiseen oppimiseen.

JUTUN KIRJOITTI

Teemu Lehtonen

Työskentelen Sanoma Prolla lukion ja ammatillisen koulutuksen liiketoimintajohtajana. Käsittelen blogikirjoituksissani toisen asteen koulutuksen muutoksia ja pohdin, miten opiskelijat löytäisivät palon elinikäiseen oppimiseen.
Kaikki blogikirjoitukset