3

Artikkeli

Katapult taipuu ongelmitta B1-ruotsin tuntijakomalleihin

B1-ruotsin oppikirjasarja Katapult tarjoaa selkeän rakenteen ja sisällön yläkoulun ruotsin opetukseen ja huomioi samalla yksilöllisen oppimisen tarpeet.

Yläkoulun opetussuunnitelma mahdollistaa monta B1-ruotsin tuntijakomallia, mikä tuo oman lisänsä opetuksen suunnitteluun. Katapult-sarja taipuu ongelmitta eri tuntijakomalleihin.

Sarjan ensimmäinen osa Katapult 1 opiskellaan alakoulussa. Kirjat 2–3 riittävät koko yläkoulun ajaksi, jos B1-ruotsia opiskellaan neljä vuosiviikkotuntia. Katapult 4 on tarkoitettu käytettäväksi kouluissa, joissa tunteja on tarjolla enemmän kuin valtakunnallinen opetussuunnitelma edellyttää tällä hetkellä.

Näin Katapult huomioi eri tuntijakomallit

Katapultin opetusmateriaali on jaettu selkeästi kursseihin. Sarjan yhteen kirjaan kuuluu kaksi kurssia, ja yksi kurssi sisältää aina neljä tekstikokonaisuutta. Katapult 2 -oppimateriaalissa on kurssit 3–4 ja Katapult 3 -oppimateriaalissa kurssit 5–6.

– Kurssien tekstikokonaisuudet ovat yhteismitallisia, ja niiden käsittely on helppo jakaa eri tuntijakomalleissa. Sarjan kirjamäärä on kohtuullinen, koska jokaiseen kurssiin ei ole erillistä kirjaa. Sisällön monipuolisuudesta ei kuitenkaan ole karsittu, Sanna Wahlroos kertoo. Hän kuuluu Katapultin tekijäryhmään ja toimii ruotsinopettajana ja opettajankouluttajana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa.

Tuntijakomallissa 1+2+1 seitsemännellä luokalla opiskellaan Katapult 2 -oppimateriaalista yksi kurssi. Kahdeksannella luokalla Katapult 2 käsitellään loppuun. Kolmanteen kirjaan siirrytään kahdeksannen luokan puolivälissä, ja materiaali opiskellaan loppuun yhdeksännellä luokalla.

Jos tunnit jaetaan 2+1+1-tuntijaolla, Katapult 2 käydään läpi kokonaan seitsemännellä luokalla. Katapult 3 aloitetaan kahdeksannella luokalla ja päätetään yhdeksännellä luokalla.

1+1+2-tuntijakomallissa seitsemännellä luokalla opiskellaan ensimmäinen ja kahdeksannella luokalla toinen kurssi Katapult 2 -materiaalista. Katapult 3 käydään läpi kokonaisuudessaan yhdeksännellä luokalla.

Opettajan oppaasta löytyy tuntisuunnittelun avuksi perusteellinen ajankäyttösuunnitelma, jossa on mallina yhden tekstikokonaisuuden käsittely sekä 45 minuutin että 75 minuutin oppitunneille.

Kertaaminen vahvistaa ja tuo turvaa

Katapult on runsas ja monipuolinen oppimateriaali, josta opettaja voi valita ryhmän, tilanteen ja ajankäytön mukaan sopivimmat tehtävät. Sisältöön on merkitty selkeästi sarjan minimiaines, joka oppilaiden vähintään tulisi opiskella. Tähän peruspakettiin kuuluvat kuvasanasto, tekstikirjan perusteksti sekä rakenneosio.

Niiden lisäksi teksti- ja harjoituskirjasta löytyy työkaluja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Kattavasta opettajan oppaan tehtäväpankista löytyy palkitsevaa lisätekemistä sekä edistyneelle että vielä perusasioita harjoittelevalle oppilaalle.

Katapult 2 ja 3-kirjojen alussa on aina Nu kör vi -alkukertausosio, joka tuo avun eri tuntijakomallien toteuttamiseen. Jos opetus toteutetaan jaksojärjestelmällä, jolloin ruotsin tunnit eivät välttämättä ole peräkkäisissä jaksoissa, opetusta ei pysty jatkamaan suoraan siitä, mihin ryhmä edellisessä jaksossa on jäänyt.

– Opetustaukojen aikana oppilaan taidot voivat ruostua. Alkukertauksella pystytään kartoittamaan oppilaan senhetkinen osaaminen ja palauttamaan luottamus kielitaitoon. Erityisesti yläkoulun alussa se on tarpeen, koska silloin ruotsin opiskelu käynnistyy toden teolla, Wahlroos kertoo.

Oppimateriaali, jossa on varaa valita

Katapult-sarjaan ei kuulu erikseen alaspäin eriyttävää harjoitus- tai tekstikirjaa, vaan tasoerot on huomioitu siten, että eriyttäminen on sisäänrakennettuna oppimateriaalissa. Materiaalin monipuoliset sanastot palvelevat kaiken tasoisia oppijoita, ja sanastoa voi kerrata myös Sanastot-sovelluksen avulla.

Myös harjoituskirjan tehtävien looginen etenemisjärjestys tukee kaikkia oppilaita, sillä tehtävät etenevät mekaanisista soveltavampiin. Tämä helpottaa opettajankin työtä.

– Kun tehtävät etenevät loogisesti, opettajan ei tarvitse miettiä, mikä on pedagogisesti paras järjestys. Opettajan on helppo luottaa Katapultin logiikkaan, ja se tukee sekä alaspäin eriyttämistä tarvitsevan oppilaan että edistyneen oppilaan oppimista. Katapultin kaikki tehtävät on laadittu siten, että jokaisen oppilaan on mahdollista selvitä niistä, Wahlroos kertoo.

Lue myös: Näin saat yläkoulun ruotsin tunnille virtaa

 

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Katapult

Inspiraatiota opetukseen

Kannustava Katapult motivoi oppilaita ruotsin opiskelussa – eriyttäminen on huomioitu yhteisessä materiaalissa

Artikkeli

Käytännönläheinen ja hyväntuulinen Katapult ohjaa kuudesluokkalaiset ruotsin alkeisiin