3

Ajankohtaista

Joustavasti kohti uutta opetussuunnitelmaa ja koulujen uusia velvollisuuksia

Tavoitteenamme on laajentaa opiskelijan käytettävissä olevien materiaalien määrää, tehdä hankinta kouluille helpoksi ja tukea digitaalisten ja painettujen materiaalien rinnakkaista käyttöä.

Viime vuosina ylioppilaskokeen merkitys jatko-opintojen kannalta on kasvanut entisestään, joten laadukkaiden oppimateriaalien tarve on vähintäänkin säilynyt ennallaan. Oppivelvollisuuden pidennys muuttaa oppimateriaalien hankintaa lukioissa. Haluamme helpottaa kouluja materiaalin hankinnoissa uudella joustavalla myyntimallilla:

1. Jokaisessa uuden opetussuunnitelman mukaisessa oppimateriaalisarjassamme on modernit digikirjat, joita käytetään helppokäyttöisessä ja kehittyvässä Kampus-ympäristössä.

2. Kaikissa uuden opetussuunnitelman mukaisissa sarjoissamme on myös painetut kirjat joko digikirjojen käytön tueksi tai vaihtoehtona digikirjoille.

Taloustutkimuksen kanssa tekemämme selvityksen mukaan valtaosa lukiolaisista haluaa käyttää rinnakkain painettuja ja digitaalisia kirjoja – ja moni opettaja on samaa mieltä. Painettu materiaali auttaa monia opiskelijoita muun muassa:

  • pitkien tekstien lukemisessa
  • kokonaisuuksien hahmottamisessa
  • kokeisiin tai ylioppilaskirjoituksiin kertaamisessa
  • monenlaisissa yksilöllisissä tarpeissa.

Tarjoamme kouluille houkuttelevasti hinnoiteltuja paketteja, joiden avulla koulu voi hankkia sekä digilisenssin että painetut kirjat kaikille opiskelijoille tai esimerkiksi kirjastokappaleiksi. Jos koulu päätyy hankkimaan opiskelijoille vain digitaaliset materiaalit, opiskelija voi halutessaan hankkia painetun kirjan opintojen tueksi.

3. Digimateriaaliemme myyntimalli on suunniteltu jaksopohjaisen lukion tarpeisiin. Sanoma Pron oppimateriaalisarjan digilisenssi kattaa oppimateriaalisarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijoilla ja opettajille. Lisenssit hankitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Tämä uusi malli tuo paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä opiskelijoille ja opettajille, esimerkiksi:

  • Oppimateriaalisarjan kaikki sisältö on opiskelijan käytössä koko sen ajan, kun opiskelija ainetta opiskelee. Tämä mahdollistaa kertaamisen ja joustavan itsenäisen opiskelun. Tutkielmissa tai ryhmätöissä on hyödyksi, että oppiaineen koko sisältö on kaikkien opiskelijoiden käytössä.
  • Moduulirajat ylittävää opetusta voi järjestää joustavasti.
  • Aineistoon voi tutustua etukäteen, ja se motivoi opiskelemaan myös syventäviä moduuleja.
  • Kouluille malli on helppo hankinnan kannalta. Ei tarvita kuin yksi hankinta per oppiaine, ja lisenssit jaetaan opiskelijoille kerralla kouluvuoden alkaessa. Opiskelijan tekemät kouluvuoden aikaiset muutokset jaksokohtaiseen opintosuunnitelmaan eivät aiheuta lisätyötä.

4. Kaikki opettajan aineistot ja arviointimateriaalit, kuten Kompassi-digikokeet ja Abitti-tiedostot, sisältyvät opiskelijoiden digilisenssin hintaan ja toimitetaan opettajille automaattisesti.

Tavoitteenamme on laajentaa opiskelijan käytettävissä olevien materiaalien määrää, tehdä hankinta kouluille helpoksi ja tukea digitaalisten ja painettujen materiaalien rinnakkaista käyttöä.

Avainsanat: LOPS 2021 Lukio
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Ajankohtaista

Taloustutkimus tutki lukiolaisten mieltymyksiä – digillä ja painetulla materiaalilla omat vahvuutensa

Digitaalisuus opiskelussa

Katso videolta, miten Kampuksessa on huomioitu uusi LOPS 2021

Digitaalisuus opiskelussa

Kokeile LOPS 2021 -digimateriaalien näytteitä