3

Inspiraatiota opetukseen

Ilmiöpohjainen opetus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Uusi opetussuunnitelma on tuonut mukanaan useita muutoksia muun muassa yläkoulun maantiedon opetukseen.

Monialaisia oppimiskokonaisuuksia on toteutettu Suomessa jo vuosikymmeniä muun muassa eheyttävän ja kokonaisoppimisen nimillä. Uutta on se, että uudessa opetussuunnitelmassa kouluja velvoitetaan järjestämään monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Kun ilmiön sisällöt valitaan oppiaineiden tavoitteista ja sisällöistä, ei ilmiöoppiminen ole ylimääräinen osa opetusta, vaan se tukee oppiaineen tavoitteiden toteutumista.

Ilmiöillä on tarkoitus eheyttää oppimista ja edistää laaja-alaista osaamista. Ilmiöoppimisen avulla oppilaat pystyvät hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia ja liittämään niitä arkisiin kokemuksiin. Ilmiöt ohjaavat eri oppiaineiden opettajia suunnittelemaan opetusta yhdessä ja ottamaan myös oppilaat mukaan suunnitteluun.

Geoidi-sarja tarjoaa valmiita työkaluja ilmiöoppimiseen. Esimerkiksi Geoidi Elämän edellytykset -oppikirjassa jokainen jakso muodostuu yhdestä ilmiöstä. Jaksojen aiheita ovat muun muassa ilma, vesi ja ravinto. Jaksoja voidaan sellaisenaan käyttää osana erilaisia oppimiskokonaisuuksia.

Geoidin tekijäryhmä on myös laatinut ilmiöpohjaisen oppimisen polku -monisteen, jonka avulla ilmiöoppimisen suunnittelu helpottuu.

Esimerkki monialaisesta oppimiskokonaisuudesta

Sanoma Pron oppimateriaalin tekijät kokoontuivat yhteen ja koostivat 7-luokan materiaalin aiheista esimerkin, miten monialaisia oppimiskokonaisuuksia voi ottaa mukaan opetukseen. Mukana olivat yläkoulun oppiaineet maantieto, biologia, historia, uskonto ja kotitalous. Idea syntyi videosta, jota on käytetty Historian taitajassa 7:ssa.

Videon innoittamana oppimateriaalin tekijät koostivat kirjojensa puitteissa seuraavanlaisen kokonaisuuden: Alkuperäiskansan elinympäristöt Pohjois-Amerikassa.

Geomedia haltuun Geoidin avulla

Maantiedon opetus yläkoulussa muuttuu uuden opetussuunnitelman myötä. Muun muassa aluemaantiede vähenee ja maantieteellisiä taitoja korostetaan entistä enemmän. Uudessa opetussuunnitelmassa maantieteellisiä taitoja kuvaamaan on kehitetty uusi sana GEOMEDIA. Geomedia-sanan sisältö on kuitenkin vanhaa tuttua karttojen, paikkatiedon, kuvien, videoiden ja muun median käyttöä maantieteellisen tiedon hankkimisessa ja esittämisessä.

Geomedia on uuden opetussuunnitelman ydintä. Opetussuunnitelman mukaan maantiedossa on arvioitava sisältöjen lisäksi myös geomediataitoja. Tämän vuoksi Geoidin jokaisessa oppikirjassa on useita geomedia-aukemia, joilla harjoitellaan kyseisiä taitoja monipuolisesti.  Geoidi ja geomedia-aukemat ovat oppilaslähtöisiä ja tukevat tutkimuksellisuutta opetuksessa.

Tutustu Geomedia-aukeamiin Geoidi muuttuvat maisemat ja elinympäristöt -oppikirjasta.

Kenelle: Opettajat