3

Digitaalisuus opiskelussa

Englannin ylioppilaskirjoitukset muuttuivat digitaalisiksi – lue sensorin vinkit, miten valmistautua uuteen koemuotoon

Englannin ylioppilaskirjoitukset tehtiin nyt ensimmäistä kertaa digitaalisessa muodossa. Englannin opettaja ja sensori Maarit Luhtala antaa vinkkejä opetukseen ja pohtii, miten digitaaliset kirjoitukset kehittyvät tulevaisuudessa.

Ensimmäiset digitaaliset englannin ylioppilaskirjoitukset ovat nyt ohi. Maarit Luhtala, Tammerkosken lukion englannin opettaja, sensori sekä yksi Grammar to Go -kirjan ja Yo-kertaus englanti -digikirjan tekijöistä, toteaa kokeiden testanneen osaamista hyvin.

– Ensi silmäyksellä näyttää, että lukiomme 120 opiskelijaa suoriutuivat kokeesta niin kuin odotinkin heidän suoriutuvan, Luhtala kertoo. – Joka vuosi on ollut hankalampia kohtia, jotka ovat osalle opiskelijoista vaikeita, ja niitä oli nytkin. Toisaalta taas esimerkiksi luetunymmärtämisen monivalinta ei ollut nyt niin hankala kuin se on ollut joskus aiemmin.

Luhtala näkee digitaalisissa kirjoituksissa paljon hyviä puolia. Digitaalinen alusta mahdollistaa monipuolisemman kokeen kuin vanhan tyyppinen paperikoe, ja samalla koe testaa kielen hallintaa aiempaa laajemmin. Erityisesti hän kiittelee autenttisen, monipuolisen materiaalin käyttöä.

– Ei voi ajatella, että paperinen koe olisi käytössä maailman tappiin, vaan kokeen täytyy tulla lähemmäs työelämää ja jatko-opintoja. Esimerkiksi pelkästään 45 minuutin materiaalin kuuntelun sijasta nyt käytettiin myös videoita. Ne ja uuden tyyppiset luetunymmärtämiset vaativat monilukutaitoa ja testaavat syvempää kielen tajua ja ymmärrystä.

Luhtalan mukaan on hyvä, ettei vanhaa koetta ollut suoraan muunnettu digitaaliseen muotoon, vaan se oli nyt aiempaa monimuotoisempi. Tehtävätyypit olivat kuitenkin opiskelijoille ennestään tuttuja oppimateriaaleista.

Monipuolisuus mukaan myös oppitunneille

Lukion opetussuunnitelman vaihtuessa opettajien on pitänyt muokata opetustaan. Siksi Luhtala ei näe uuden ylioppilaskokeen vaativan suuria muutoksia opetukseen.

– Parasta opiskelijoiden valmentamista kirjoituksiin ovat mahdollisimman monipuoliset harjoitukset, joissa luetaan, kuunnellaan, kirjoitetaan ja tehdään erilaisia tehtäviä. Tärkeää on harjoituttaa kielitaidon eri osa-alueita ja tarjota opiskelijoille työkalut ylioppilaskirjoituksiin, jotta he voivat mennä kokeeseen luottavaisin mielin.

Luhtala muistuttaa myös, että opettajan on oltava perillä Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksesta, jotta tämä osaa neuvoa opiskelijoita kokeen lähestyessä. Lisäksi opiskelijoille on painotettava, että kirjoituksissa ohjeiden lukeminen on tärkeää. Vanhan mallisessakin kokeessa on vastattu väärällä kielellä tai tehty väärän mittainen teksti, kun ei ole huolellisesti perehdytty vastaamisohjeisiin.

Myös uusi Yo-kertaus englanti -digikirja sisältää kattavan ohjeistuksen kirjoituksiin ja lisäksi runsaasti erilaista materiaalia, kuten sanasto- ja kielioppitehtäviä, audio- ja videokuunteluita sekä kirjoitusharjoituksia aineistoineen. Kirjassa on myös preliminäärikoe. Materiaalin alussa on lähtötesti, jolla opiskelija voi testata oman tasonsa ja keskittyä sen parantamiseen, joten kirja sopii niin perusasioiden kertaamiseen kuin haastavampiakin tehtäviä kaipaaville.

Jatkossakin kova työ kantaa hedelmää

Digitaaliset ylioppilaskirjoitukset kehittyvät tulevaisuudessa edelleen. Luhtala odottaa erityisesti suullisen kielitaidon testauksen mukaantuloa, jolloin koe olisi vieläkin kattavampi. Myös videoita hän uskoo käytettävän jatkossa yhä monipuolisemmin.

– Tulevaisuudessa luultavasti nähdään yhä enemmän digitaalisen kokeen antamia mahdollisuuksia ja käytetään kokeessa erilaisia medioita, mikä testaa monilukutaitoa. Lisäksi jatkossa opiskelijan on varmaankin tuotettava materiaalia entistä enemmän itse, hän sanoo.

Opiskelijalle tärkeintä on olla englannin kanssa tekemisissä mahdollisimman paljon, esimerkiksi lukea englanninkielisiä kirjoja ja artikkeleita sekä katsoa elokuvia ja tv-sarjoja ilman tekstitystä. Vaikka kokeessa käytetään nyt hyväksi uusia digitaalisia mahdollisuuksia, jatkossakin työn tekeminen kantaa tulosta.

– Kokeen päätehtävänä on kuitenkin erotella opiskelijat heidän osaamisensa mukaan, ja haasteena tulee myös tulevaisuudessa olemaan, miten tämä saadaan tehtyä mahdollisimman hyvin.

Kenelle: Opettajat