3

Vinkit vanhemmille

Vieraan kielen opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla – näin tuet lapsen varhennettua kielten opiskelua kotona

Ekaluokkalaisen lukujärjestyksessä on vieraan kielen oppitunteja. Vanhempien on hyvä muistaa, että kotona annetulla tuella on merkitystä lapsen kielen oppimiselle. Tärkeintä on positiivinen asenne.

Vieraan kielen opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla. Miten vanhempien kannattaa ottaa kotona huomioon lapsen vieraan kielen opiskelu?

  1. Innosta ja inspiroi! Kotona on tärkeää olla positiivinen ja kannustava kielen oppimista kohtaan, sillä innostuminen tarttuu nopeasti myös lapsiin. Vanhempien ei tarvitse osata kieltä, jota lapsi opiskelee, kunhan he ovat kiinnostuneita siitä, mitä kielen tunnilla on tehty ja opittu.
  2. Yksi kieli auttaa muidenkin oppimisessa. Varhainen kielen opiskelu tukee kaikkien kielten oppimista, kun lapsi huomaa, että monet sanat muistuttavat toisiaan eri kielissä.
  3. Tue pientä oppijaa. Vanhempien tuella on suuri merkitys lapsen kielen oppimiselle. Kotona voi harjoitella esimerkiksi Sanoma Pron alkuopetuksen kielten materiaaleilla.
  4. Herätä lapsen kielellinen uteliaisuus. Laulut, leikit ja erilaiset pelit aktivoivat lasta ja innostavat oppimaan. Varhennetun vieraan kielen materiaalit tutustuttavat uuteen kieleen runsaan suullisen toiston, leikkien ja kielen makustelun avulla.
  5. Leikin kautta oppii parhaiten! Toimivia leikkejä kielen oppimiseen ovat esimerkiksi pantomiimi, muistipeli sekä piirrä ja arvaa. Kotona harjoittelua voi elävöittää myös apuvälineillä. Hyviä ovat esimerkiksi nopat lukujen opiskeluun ja värikynät värien opetteluun. Kaikkia kotoa löytyviä tavaroita voi käyttää niiden nimien opetteluun vieraalla kielellä.
  6. Aloita varhain! Lapsen kehitykseen kuuluu erilaisia herkkyyskausia, jolloin lapsi oppii tiettyjä asioita helpommin kuin muulloin. Kielen kehityksen voimakkain herkkyyskausi ajoittuu ikävuosiin 0–6, jolloin kielet tarttuvat helposti leikkien, pelien, laulujen ja lorujen lomassa sekä toiminnallisissa aktiviteeteissa.
  7. Muista edetä rauhallisesti. Kielen opettelun tulee sisältää paljon toistoa, kertaamista ja toimintaa. Selkeät ja yksinkertaiset ohjeet ja tehtävänannot ovat pienelle oppijalle tärkeitä. Kannattaa hyödyntää lapsille jo ennestään tuttuja pelejä ja leikkejä, joihin lisätään jokin harjoiteltava sana, fraasi tai keskustelu.

 

Vinkit antoivat Tuula Heikkinen ja Minni Heikkinen, jotka ovat olleet mukana tekemässä Sanoma Pron alkuopetuksen kielten sarjan ranskan kielen materiaaleja.

Avainsanat: Alakoulu
Kenelle: Vanhemmat