3

Opiskeluvinkit

Ei ulkoa opettelua, vaan oivaltamista – parhaat opiskelutekniikat reaaliaineisiin

Reaaliaineissa riittää luettavaa, ja laajojen aihealueiden sisäistäminen voi välillä tuntua stressaavalta. Näillä opiskelutavoilla saat tehoa opiskeluun!

Hyvät opiskelutavat auttavat hallitsemaan laajojakin aihealueita. Vaikka reaaliaineissa opittavaa on paljon, tärkeintä niiden opiskelussa on kokonaisuuden hahmottaminen – ei yksityiskohtien ulkoa opetteleminen.

 Oman oppimistyylin löytää kokeilemalla

Reaaliaineet voidaan jaotella kahteen pääryhmään. Ympäristö- ja luonnontieteellisiin aineisiin kuuluvat biologia, maantiede, fysiikka ja kemia. Muut reaaliaineet ovat humanistis-yhteiskuntatieteellisiä aineita, joihin kuuluvat historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia ja terveystieto.

Aineenopettajat ovat oman aineensa asiantuntijoita, joilta voi aina kysyä ainekohtaisia lisäohjeita opiskelutaitojen kehittämiseen. Tietyt yleiset opiskelutavat sopivat kuitenkin erityisen hyvin juuri reaaliaineisiin – ota niistä valikoimaasi sinulle parhaiten sopivat keinot.

Lukeminen

 1. Tutki kirjan sisällysluettelo, kuvat, taulukot, väliotsikot ja tiivistelmät. Ne auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja helpottavat syventymistä tekstiin.
 2. Keskity ulkoa opettelun sijaan kokonaisuuden ymmärtämiseen. Pohdi, mikä merkitys asialla on ja mihin se liittyy. Liiallinen yksityiskohtien opettelu voi estää varsinaisen asian ymmärtämisen.
 3. Muuta pää- ja väliotsikot kysymyksiksi ja etsi niihin vastauksia.
 4. Huomioi ilmiöiden syyt, taustat ja seuraukset.
 5. Mieti lukiessasi, mitä tiedät asiasta entuudestaan. Palauta mieleesi saman aineen aikaisempien kurssien teemoja.
 6. Pyri opettelemaan peruskäsitteet sekä kokonaisuuden kannalta tärkeät faktat.
 7. Opettele uudet käsitteet ja termit.
 8. Kerro omin sanoin itsellesi ja kaverillesi ydinasiat lukemastasi. Jos ei heti onnistu, lue teksti uudelleen.
 9. Voit testata muistamaasi kirjoittamalla ranskalaisin viivoin paperille aineiston pääteemat ja mitä niistä muistat.

Muistiinpanotekniikat

 1. Alleviivaa ja korosta tekstin ydinasiat.
 2. Työstä käsiteltäviä asioita sekä mielessäsi että paperilla.
 3. Kirjoita ydinasiat käsitekartaksi tai sanele ydinasiat kännykkään ja kuuntele sanelusi.
 4. Tee luvun otsikoista kysymyksiä, joihin yrität vastata.
 5. Tee otsikoista miellekartta A4-paperille.
 6. Hyödynnä yhteenvetoja, syy-seurauskaavioita ja aikajanoja. Niiden avulla ymmärrät asiat kokonaisvaltaisemmin ja helpotat muistamista.
 7. Kun teet muistiinpanoja opettajan merkinnöistä oppitunnilla, kirjoita ne kotona omin sanoin uudelleen sekä tee kooste ydinasioista ja syy-seuraussuhteista.
 8. Kuuntele oppitunneilla aktiivisesti ja tarkkaile opettajan painotuksia.
 9. Hyödynnä muistiinpanojasi, kun luet kokeeseen.

Vinkit on poimittu Sanoma Pron Lukiosuunta-oppimateriaalista.

 

Kenelle: Opiskelijat