3

Inspiraatiota opetukseen

Ammatillinen matematiikka kovien vaatimusten edessä

Lähtötasot vaihtelevat ammatillisten alojen matematiikan opiskelijoiden joukossa, mikä tekee opettamisesta haastavaa. Yhdellä yhteisten tutkinnon osien opettajalla saattaa olla opetettavanaan useiden eri koulutusalojen opiskelijoita samassa jaksossa, mikä myös osaltaan luo lisähaasteita.

Opetus helpottuu huomattavasti, jos oppimateriaaleissa on valmiiksi mietittyjä tehtäviä, joita voi soveltaa työelämässä. Nelihenkinen oppimateriaalintekijäryhmä otti haasteen vastaan ja lähti luomaan Sanoma Pron kanssa aivan uutta oppimateriaalia ammatillisen opetuksen matematiikkaan. Tekijäryhmän jäsenet Timo Perälä ja Valtteri Huhtahaara kertovat tarkemmin ammatillisen toisen asteen matematiikan opetuksen tilanteesta ja tarpeista.

Tekniikan matematiikka -sarjan materiaalit vastaavat opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin

Tekniikan matematiikka -sarjan materiaalit vastaavat juuri siihen huutoon, joka kaikuu ammatilliselta puolelta: enemmän helppoja perustehtäviä ja toisaalta enemmän ammattiin liittyviä tehtäviä.

Tekniikan matematiikka -sarja tarjoaa haastetta ja kehittymisen mahdollisuuden jokaiselle, lähtötasosta riippumatta. Vuoden 2018 reformissa myös aikuisopiskelijat pääsevät yhteisten aineiden kimppuun, ja voisin kuvitella heidän hyödyntävän kirjasarjaamme enemmän myös itseopiskeluun, Huhtahaara pohtii.

Perälän mukaan esimerkiksi Tekniikan matematiikka – Rakennus- ja talotekniikka -oppikirja pyrkii antamaan sopivasti haasteita eritasoisille opiskelijoille, sillä oppimateriaalin on tarkoitus palvella erilaisia oppijoita.

– Tavoitteena on, että tehtävät lähtevät ”nollatasolta” ja päättyvät tehtäviin, jotka tarjoavat riittävästi haastetta niitä kaipaaville opiskelijoille. Lisäksi yhdellekään opiskelijalle ei pitäisi jäädä epäselväksi, kuinka opiskeltava matematiikan aihe liittyy työelämään, Perälä kertoo.

Tekniikan matematiikka − Rakennus- ja talotekniikka -oppimateriaali noudattaa nykyisiä opetussuunnitelmia. Siinä on painotettu erityisesti osa-alueita, joita rakennus- ja arkkitehtuurialalla tarvitaan. Esimerkiksi geometria on suuressa roolissa.

– Painettu kirja on suunniteltu niin, että opiskelijat tekevät tehtävänsä suoraan kirjaan. Kokemukseni perusteella tämä motivoi tekemään enemmän tehtäviä. Ehkäpä syynä on se, että työn jälki jää tällöin konkreettisemmin näkyviin, Perälä pohtii.

Tekniikan alalle kaivattu uusia oppimateriaaleja jo pitkään

Sanoma Pron kehityspäällikkö Tomi Uschanov oli saanut jo usean vuoden ajan palautetta, että tekniikan alalle tarvittaisiin uusia alakohtaisia oppimateriaaleja.

– Yleisiä tekniikan alan oppikirjoja on kaikilla isoilla kustantajilla, mutta tekniikan alan alakohtaisia matematiikan oppikirjoja ei ole ollut tarjolla lainkaan, Uschanov kertoo.

Tekniikan matematiikka -sarjan tärkein tavoite on innostaa opiskelijoita ja tuoda esiin matematiikan opiskelun tärkeys. Liian vaikeat tehtävät lannistavat alkuinnostuksen. Sarjan tekijät panostavat toden teolla siihen, että matematiikka olisi mielenkiintoista ja opiskelijat kokisivat, että opiskelusta on heille hyötyä.

Uschanovin mukaan on mahdollista, että Tekniikan matematiikka -sarja laajenee muillekin tekniikan aloille, jos vain kysyntää ja tarvetta ilmenee.

Faktoja:

Kirjasarjaan kuuluu kolme kirjaa:
1. Tekniikan matematiikka – Rakennus- ja talotekniikka
2. Tekniikan matematiikka – Kone- ja tuotantotekniikka
3. Tekniikan matematiikka – Sähkötekniikka ja elektroniikka

  • Sarjasta on ilmestynyt myös Tekniikan matematiikka organisaatiodigi, joka sisältää kaikkien kolmen kirjan sisällöt. Digiaineiston lisämateriaalina on mm. kaikkien harjoitustehtävien ratkaisut ja vastaukset.
  • Kirja on jaettu kappaleisiin siten, että alkupään luvut sisältävät kaikille pakolliset osiot ja loppupään luvut liittyvät valinnaiskurssien sisältöihin.
  • Kirjojen tehtävät on jaoteltu kolmeen eri vaikeustasoon (T1, H2 ja K3), mikä helpottaa opetuksen eriyttämistä.

Tekniikan matematiikka -tekijäryhmä:

Valtteri Huhtahaara on opettanut matemaattisia aineita Oulun seudun ammattiopistossa vuodesta 2011 useiden eri alojen opiskelijoille. Sitä ennen hän opetti matematiikkaa yläkoulussa ja lukiossa sekä toimi alakoulussa erityisopettajana.

Timo Perälä opettaa Metsokankaan yhteinäisperuskoulussa matemaattisia aineita yläkouluikäisille. Sitä ennen hän opetti Oulun seudun ammattiopistossa maahanmuuttajia sekä hoitoalan ja turvallisuusalan opiskelijoita.

Satu Remes työskentelee Kuusamon lukiossa fysiikan ja matematiikan lehtorin viransijaisena. Sitä ennen hän toimi neljä vuotta matemaattisten aineiden opettajana Oulun seudun ammattiopistossa enimmäkseen kulttuurialalla.

Taina Saalasti toimii lehtorina Kainuun ammatillisessa oppilaitoksessa logistiikan alalla. Hänen matematiikan oppilainaan on pääasiassa pienryhmäläisiä.

Avainsanat: Ammatillinen koulutus
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Digitaaliset oppimateriaalit simuloivat todellisuutta ammatillisessa opiskelussa

Digitaalisuus opiskelussa

Viisi myyttiä online-opetuksesta

Ajankohtaista

Miksi oppimateriaalin käyttö kannattaa?